Vanliga frågor

 • Vad är Stichting Oikocredit International Share Foundation ("OISF")?

  Stichting Oikocredit International Share Foundation (“OISF”) är en stiftelse med säte och verksamhet enligt Nederländsk lag. OISF fungerar som ett administrativt kontor (Stichting Administratiekantoor) för Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A., (“Oikocredit”), enbart i syfte att utfärda depåbevis (“DB”). OISF bildades den 10 mars 1995 på obestämd tid.

  Mer frågor
 • Vad är depåbevis (“DB”)?

  Depåbevis, (“DB”), utgör registrerade fordringar (vorderingen op naam) mot Stichting Oikocredit International Share Foundation, (“OISF”), som omfattas av nederländsk lag och de Allmänna Villkoren, och som representerar det ekonomiska värdet av de (underliggande) andelarna i Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society UA ("Oikokredit"). Andelarna förvärvas och administreras av OISF för innehavarnas räkning och för vilka de utfärdas på en-till-en-basis, (en aktie= ett depåbevis). Värdet på DB härleds från värdet på de underliggande andelarna i Oikocredit. Mer information om DB finns i avsnitt 6 i OISF-prospektet.

  Mer frågor
 • Täcks min investering av något kompensationssystem för finansiella tjänster?

  Nej. Stichting Oikocredit International Share Foundation (“OISF”) omfattas inte av något kompensationssystem avseende finansiella tjänster i något land. Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit") är inte en bank och din investering i Oikocredit är indirekt, via OISF, och är därmed förknippad med risk.

  Mer information om riskerna återfinns i OISF-prospektet avsnitt 1.1 och 1.2 och i sammanfattningen av OISF-prospektet (på svenska).

  Mer frågor
 • Varför är prospektet ett så omfattande dokument?

  Prospektet utarbetas i enlighet med Prospektförordningen. Denna förordning föreskriver vilken information som ska ingå i ett prospekt för att säkerställa att investerare är medvetna om de potentiella riskerna och att investerare ges en realistisk bild av de fördelar investeringen kan medföra.

  Mer frågor
 • Betalar man skatt på utdelningen?

  Du kanske måste betala skatt på utdelningen där du är skattskyldig beroende på de regler som gäller för dig eller den organisation du företräder. Utdelning betalas brutto som en utländsk utdelning och det är din skyldighet att deklarera bruttoutdelningar till Skatteverket.

  Inga årliga förvaltningsavgifter, extra kostnader, provisioner eller andra avgifter tas ut på utdelningen.

  Mer frågor
 • Hur gammal måste jag vara för att investera i Stichting Oikocredit International Share Foundation (“OISF”)?

  Du måste vara minst 18 år.

  Mer frågor
 • Kan en välgörenhetsorganisation investera i Stichting Oikocredit International Share Foundation (“OISF”)?

  Ja, man kan investera i OISF som privatperson, välgörenhetsorganisation och alla andra typer av juridiska personer. Hör av dig till oss om du har frågor om hur du kan göra en social investering som välgörenhetsorganisation, stiftelse, företag eller annan typ av organisation. Det går att investera som organisation via vår onlineansökan för företag. Kontakta oss om du vill ha mer information.

  Mer frågor
 • Vem kontaktar jag om jag har frågor om min investering?

  Din investering kommer att bestå av en utländsk investering i en organisation registrerad i Nederländerna. Du kan kontakta vårt investerarsupportteam i Nederländerna på oi.support@oikocredit.org eller på telefonnummer +31 (0)33 422 4040. Obs: Personal på kontoret talar inte svenska, bara engelska.

  Mer frågor
 • Vad gör jag om jag vill ha information om min senaste investering?

  Du kan begära en bekräftelse på din senaste investering via e-post (oi.support@oikocredit.org) eller per brev till Stichting Oikocredit International Share Foundation, Attn. Investor Support Teame, PO Box 2136, 3800 CC Amersfoort, Nederländerna. Obs: förfrågan kommer att behandlas fortare om du skickar den via e-post.

  Mer frågor
 • Jag har skickat en (ansökan/utökning/återinlösen) men inget har hänt, vad gör jag då?

  Du kan bara ansöka om att bli ny investerare via vår on-linetjänst. Du kan inte göra det via e-post.

  Om det gäller andra ärenden ber vi om ursäkt. Då har något gått fel. Skicka ditt ärende igen till oi.support@oikocredit.orgeller med brev (Stichting Oikocredit International Share Foundation, PO Box 2136, 3800 CC, Amersfoort, Nederländerna). Obs: begäran kommer att hanteras snabbare om du skickar in den via e-post.

  Mer frågor