Investera som organisation eller företag

Gör en långsiktig placering genom Oikocredit International Share Foundation och få möjlighet till dubbel avkastning - ekonomiskt och socialt. Oikocredit redovisar alla projekt man finansierar. Läs mer om Oikocredits projektpartners och se var i världen ni som investerare kan bidra till att utveckla små- och medelstora företag, kooperativ och mikrofinansinstitut som ger låginkomsttagare möjlighet till förbättrade levnadsvillkor.

Så här går det till att investera

Organisationer och företag som vill investera i Oikocredit kan kontakta vårt kontor via sweden@oikocredit.org. Ansökan om att investera fylls i och signeras av behöriga firmatecknare. Till ansökan bifogas kopior på organisationsbevis, dokumentation som styrker firmateckningsrätten, samt kopia på internationellt giltig ID-handling för firmatecknarna (ej körkort).

När vi mottagit handlingarna öppnar vi ert investeringskonto och skickar en skriftlig bekräftelse med ert investeringskonto. Därefter kan ni göra er första investering om minst 2000 kronor till vårt bankgiro 220-4204. Sedan kan ni när som helst göra nya inbetalningar till ert investeringskonto.

Avkastning

Avkastningen fastställs årligen av bolagsstämman som hålls i juni varje år. Eventuell utdelning kan återinvesteras, utbetalas eller doneras till Oikocredits fond för kapacitetsuppbyggnad hos våra projektpartners.

Depåbevis

Oikocredit är ett finansiellt kooperativ som bedriver verksamhet med tillstånd av EUs finansmyndigheter. Formellt placeras kapitalet i ett finansiellt instrument som kallas depåbevis, mer information finns i Prospektsammanfattningen. Prospektet registreras årligen hos Finansinspektionen.

Avgifter

Inga avgifter tas ut vid investeringstillfället eller vid eventuell återinlösen av depåbevisen. Oikocredit tar heller inte ut några förvaltningsavgifter.

Innan investering bör man läsa igenom Oikocredit International Share Foundation Prospekt, samt Prospektsammanfattning på svenska. Prospekt utgivet av Oikocredit  Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit EDCS U.A.") är genom referens del av Prospektet som utfärdas Oikocredit International Share Foundation (OISF). Vänligen notera att aktier i Oikocredit EDCS U.A. inte kan tillhandahållas av OISF och att detta inte är ett erbjudande att förvärva aktier i Oikocredit EDCS U.A.

Gå till ansökan