Investera som organisation eller företag

En organisation kan investera genom att köpa depåbevis (“DB”) från Stichting Oikocredit International Share Foundation ("OISF"). Dina pengar går till att finansiera projekt som förbättrar levnadsvillkoren för många människor och samhällen i Afrika, Asien och Latinamerika. Med din investering kommer dina pengar att bidra till att generera en stor social påverkan, och du kan också få en blygsam avkastning.

Hur går det till att göra en investering?

 1. Läs först OISF-prospektet, (på engelska), dokumenten som införlivats genom hänvisning och sammanfattningen av OISF-prospektet, (på svenska), och acceptera OISF:s Allmänna Villkor.
 2. Endast ansökningar från organisationer registrerade i Sverige och med svenskt bankkonto i SEK kommer att behandlas.
 3. Som en del av känn-din-kund processen och due diligence är vi enligt nederländsk lag skyldiga att samla in ett antal dokument från din organisation. När du fyller i online ansökan, vänligen ha en skannad färgkopia eller foto av följande dokument redo*:

  a. Bolagsordning: Detta är ett formellt registerutdrag (högst tre (3) månader gammalt) från Skatteverket/Bolagsverket.
  b. Bolagsordning: detta är de senast godkända stadgarna för din organisation.
  c. Skatterättslig hemvist: En FATCA CRS-deklarationsblankett måste uppfyllas – organisationer får blanketten efter inskickning av basisk information.
  d. Formellt dokument som visar fullständiga namn och födelsedatum för alla styrelseledamöter/förvaltare/ledande befattningshavare.
  e. Utsaga om Verkliga huvudmän. Fyll i UBO-formuläret.
  f. ID-handlingar (verifierade) på alla personer registrerade på UBO-formuläret, om tillämpligt.
  g. Firmatecknare: Fyll i och underteckna signeringsformuläret.
  h. ID-handlingar (ej bestyrkta) för alla personer registrerade på signeringsformuläret.
  i. Ett kontoutdrag (högst tre (3) månader gammalt) som tydligt anger organisationen som kontoinnehavare, kontoinnehavarens adress, IBAN, BIC och datum. Namnet på bankkontoinnehavaren måste matcha det registrerade namnet på den organisation som ansöker om en Oikocredit-investering.
  * Om uppladdningen av dokumenten inte fungerar kan du skicka dokumenten via e-post till oi.support@oikocredit.org. Först när vi har fått alla handlingar kan vi börja granska din ansökan.

 4. Fyll i din ansökan via vår hemsida. Observera att endast komplett ifyllda ansökningar som skickas via hemsidan kommer att behandlas.
 5. Inom tre (3) arbetsdagar kommer ansökan att behandlas och din organisation kommer att få ett e-postmeddelande som informerarom status på begäran.
 6. Efter godkänt resultat av granskningen av de inskickade dokumenten och KYC på investeraren, kommer den registrerade administrativa kontaktpersonen att få en inbjudan via e-post med instruktioner om hur man överför medel och förvärvar DB. För den första investeringen är minimibeloppet 2 000 kr. Vid ytterligare investeringar kan din organisation investera mindre belopp eller upprätta en stående order med sin bank. Observera att överföringen ska göras från det bankkonto som registrerats i ansökan. Vi accepterar bara insättningar i svenska kronor från svenska bankkonton; andra insättningar kommer att avvisas och medlen återbetalas.
 7. DB kommer att utfärdas med likviddag den 1:a dagen i månaden efter din banköverföring om:
  - OISF har godkänt sökanden som en berättigad innehavare och ett positivt resultat av KYC-riskbedömningen; och
  - Pengarna överfördes från samma bankkonto som du registrerade; och
  - Oikocredit har godkänt att emittera aktier till OISF. 

Runt den tionde (10:e) arbetsdagen i månaden efter banköverföringen kommer din organisation att få ett meddelande om investeringen via ett kontoutdrag. 

För information om investeringsegenskaperna för OISF DB, vänligen klicka här.