Möt våra investerare

För mig handlar det om personliga värderingar och att välja en hållbar livsstil. Jag stärks i min övertygelse som investerare när jag ser hur människor i utvecklingsländer kan förvalta mitt kapital. Jag blir en del i en lång, stark kedja som leder till bättre livsvillkor.

Caroline Mortlock lärare Grimslövs folkhögskola

Jag vill att mina sparpengar ska bidra till en bättre utveckling, både globalt och för enskilda människor som ges möjlighet att låna pengar för att förverkliga sina idéer. Därför sparar jag i Oikocredit.

Kristina Birath privatinvesterare, Västerås

Mikrofinans bidrar till att öka intäkterna bland fattiga människor, vilket vanligtvis innebär en drägligare social tillvaro – det vi kallar social trygghet. Men mikrofinans kan också leda till problem och kan inte ses som lösningen på världens fattigdom. Med Oikocredit känner jag mig trygg att rätt kontroll och uppföljning görs, och att pengarna i största möjliga mån går till projekt som är bäst för både samhället och individen.

Pontus Engström PhDStockholm School of Economics samt Hauge School of Management NLA Høgskolen i Norge. CEO MTI Investment AS

Det är viktigt för mig var jag placerar mina sparpengar, inte för att i första hand tjäna pengar utan för att göra gott. Hos Oikocredit gör de pengar som jag inte behöver just nu, nytta för människor i andra delar av världen.

Cecilia Hardestam journalist, Karlstad

När jag första gången hörde talas om Oikocredit slog det mig vilket genialtsätt det är att låta sina besparingar jobba för solidaritet och rättvisa.dessutom har jag sett hur snabbt de sänder dem i retur när man behöver göra en investering privat eller i firman.

Robert Rungstad präst och etikkonsult, Örnsköldsvik

Swedwatch tror på företagandets kraft att bidra till minskad fattigdom. Vi granskar företagen för att deras verksamhet ska få positiva effekter för människor och miljö. Vi sparar vårt eget kapital på Oikocredit av samma skäl. Vi vill att alla våra resurser ska verka för en hållbar värld, och den enskilda människans möjligheter.

Viveka Risberg generalsekreterare Swedwatch

Svenska kyrkan på den nationella nivån vill med sitt sparkapital göra skillnad. Vi vill påverka både börsbolagen vi investerar i och finansbranschen överlag att bli mer långsiktiga och hållbara. Jag tror att fler kommer att inse att det är enda sättet att klara av de utmaningar som vi har framför oss i världen med klimatförändringar, stressade naturtillgångar och en kraftig befolkningsökning.

Gunnela Hahn etisk analytiker Svenska kyrkan