Senegalesiskt bykooperativ bygger muskler med hjälp av Oikocredit

Senegalesiskt bykooperativ bygger muskler med hjälp av Oikocredit

adu-sn-01-470-pixels.jpg13 mars | 2015

Föreningen des Usagers de Thielène (Adu Thielène) är ett jordbrukskooperativ med mer än 300 medlemmar i byn Thielène i Senegal. Kooperativet bildades 1960 för att ge medlemmarna möjlighet att sälja sina produkter under bättre förhållanden genom att nå en etablerad marknad. Kooperativet ger varje familj i byn en jordlott att där man odlar ris, tomater, lök och andra grönsaker. En del medlemmar säljer sedan bl a sina tomater till närliggande livsmedelsfabriker.

Byn Thielène gränsar till Senegal River och bevattnas naturligt av flodöversvämningarna. Strax efter millennieskiftet drabbades byn av svår torka, vilken följdes av enorma översvämningar som förstörde alla grödor och orsakade en livsmedelskris. Med stöd av holländska Water Management Authority (WMA),fick kooperativet tillgång till flodens stränder för bevattning och dricksvatten.

Medlemmar av Adu Thielène med Guile Diol (till vänster), som håller i en bissap-planta (ängssyra).

Tillgång till finansiering

Kooperativet ansökte också om finansiering från Oikocredit. Man beviljades ett lån på 23 miljoner XOF (ca 350 000 kronor), och ett lika stort bidrag från stödorganisationen Rabobank Foundation. Det har gjort det möjligt för Adu Thielène att köpa sex skördemaskiner som separerar riskorn från halm och 11 vattenpumpar, uppföra stängsel runt fälten samt bygga och renovera ekonomibyggnader.

Amadou Kane, kassör i Adu Thielène, menar att Oikocredit ger så mycket mer än krediter: "Vi är så stolta över att vi är ett kooperativ, känslan av att betyda något för samhället, och samarbeta med partners som Oikocredit. Vi älskar vår del av Senegal och gemenskapen med andra producenter - våra partnerskap går längre än business ".

Partnerskapet med Oikocredit har hjälpt jordbrukarna att öka produktiviteten, vilket resulterar i högre inkomster och tryggad matförsörjning under tider av oförutsägbart väder. Kooperativets självförtroende har också växt: Man vill erbjuda byborna arbete i lokalsamhället och slippa se dem flytta till städerna för att hitta försörjning. Kooperativet vill också samarbeta med de byäldsta och engagera dem i det dagliga arbetet. De inser också att, med mer än hälften av samhällets innevånare under 20 år, kommer mer mark att behövas med tiden för att producera mat till den växande befolkningen.

En av kvinnogruppens medlemmar på sin odlingslott.

Stärka kvinnors ställning i samhället

Odlad mark har traditionellt fördelats mellan Thielènes män, vilket berövat kvinnorna möjlighet till egen inkomst. När avtalet med Oikocredit slöts var det ett krav från Oikocredits sida att en del mark skulle tilldelas kvinnor. Kvinnorna har nu 10 hektar mark (av 300) till sig själva, vilket är en milstolpe i detta muslimska samhälle, och där man delat upp jorden i mindre lotter för enskild odling. En kvinnogrupp har bildats, och kvinnorna odlar sina egna grödor för försäljning. Ledaren för kvinnogruppen, Guile Diol, förklarar vilken skillnad det har gjort i deras liv: "Vi är så stolta över att ha våra egna odlingslotter. Vår dröm är nu att också få en skola i byn, så att våra barn inte behöver gå 6 km till nästa by ".

Genom lånet från Oikocredit, har nu både män och kvinnor möjlighet att försörja sina familjer, t ex till att betala barnens gymnasieavgifter. Partnerskapet med Oikocredit har också gett kooperativets medlemmar tryggad matförsörjning och mindre beroende av goda väderförhållanden.

Här hittar du mer information om Adu Thielène.

« Tillbaka

Arkiv > 2015 > mars

No items found