PRESSMEDDELANDE - Oikocredit, pionjären inom sociala investeringar, redovisar återigen ett starkt resultat

PRESSMEDDELANDE - Oikocredit, pionjären inom sociala investeringar, redovisar återigen ett starkt resultat

24 mars | 2015

Det världsomspännande finansiella kooperativet, Oikocredit, tillkännager idag sitt resultat för 2014. Återigen levererar den sociala investeraren både ett starkt finansiellt och socialt resultat.

Nyckeltal:

Nettoresultat efter avsättningar till reserver 17.100.000 euro, en ökning med 28%.

Finansieringsportföljen till utvecklingsfinans uppgick till 734.600.000 euro, en ökning med 24%.

Under året utbetalade lån ökade med 10%, till 337.900.000 euro.

Nettoinflödet av nytt investeringskapital ökade med 1,4% till 81.500.000 euro.

Föreslagen utdelning 2%

1,9 miljoner euro utbetalda för kapacitetsuppbyggnad och teknisk assistans till projektpartners.

Vid årsskiftet hade Oikocredit 805 partnerorganisationer i 63 länder i utvecklingsportföljen. Man har under 2014 arbetat vidare med sin strategiska satsning med fokus på inkluderande finansiella tjänster, jordbruk och förnyelsebar energi. I och med det solida nettoresultatet på 17,1 miljoner euro, kommer Oikocredits investerare att kunna dela på 13,2 miljoner euro i föreslagen utdelning.

Under 2014 växte utvecklingsfinansieringsportföljen till 734,6 miljoner euro, en ökning med 24% från 590.500.000 euro 2013. Beviljade kreditansökningar nådde rekordnivåer, 383,8 miljoner euro, en ökning med 29% från 297.300.000  euro 2013, samtidigt som utbetalningarna ökade med 10% till 337.900.000 euro, jämfört med 306.100.000 euro föregående år.

Oikocredits vd, David Woods, kommenterar resultaten med att detta är frukten av en långsiktig och sund affärsmodell som balanserar sociala, miljömässiga och finansiella mål. "År 2014 var vi väl positionerade för att diversifiera till nya sektorer för att stärka vår verksamhet, vilket i sin tur har minskat vår riskprofil", sade Woods. "Våra investeringar i jordbruk, särskilt i Afrika, och förnyelsebar energi, genererade omedelbara resultat", säger Woods. "För att ge våra partnerorganisationer resurser att på ett ansvarsfullt sätt utöka sina verksamheter, tog vi också en" plus "-inställning till utvecklingsfinansiering", tillägger David Woods.

Oikocredit har under året fortsatt att tillhandahålla teknisk assistans och kapacitetsuppbyggnad till sina projektpartners. Totalt 2014 har man utfört över 189 kapacitetsuppbyggnadsuppdrag till en kostnad av totalt 1,9 miljoner euro.

Stark investerarbas

Nettoinflödet av utlåningsbara medel nådde 2014 81,5 miljoner euro, en ökning med 1,4% från 2013. Det totala antalet investerare ökade från 52.000 år 2013 till 53.000 i slutet av 2014,  vilket bekräftar att Oikocredit har en stark och lojal investerarbas. Under de 40 åren sedan kooperativet startade 1975, har Oikocredit investerat i 1670 partnerorganisationer, och betalat ut över 2,1 miljoner euro i utvecklingsfinansiering; över hälften under de senaste fem åren.

Utblick

Under 2015 kommer Oikocredit fortsätta uppbyggnaden av en diversifierad utvecklingsportfölj med hög kvalitet. David Woods påtalar att social mätning och utvärdering även fortsättningsvis har hög prioritet, med fokus på fördjupade påverkansstudier som kan bedöma de långsiktiga fördelarna med sociala investeringar, och att vi fortsätter uppfylla vårt sociala uppdrag. "Landskapet för hållbar utveckling kommer att fortsätta att breda ut sig och förändras, och vi kommer att förändras med det," säger Woods. "Under de kommande fem åren ser vi oss själva som den mest socialt ansvarstagande investeraren i sitt slag i världen, med en genuin mix av sociala, miljömässiga och ekonomiska mål", tillägger David Woods.

Oikocredit är ett världsomspännande kooperativ och en social investerare som tillhandahåller finansiering till mikrofinansinstitutioner, organisationer för fairtrade, kooperativ samt små och medelstora företag.

« Tillbaka

Arkiv > 2015 > mars

No items found