Nu finns Oikocredits Årsredovisning 2014 för nedladdning

Nu finns Oikocredits Årsredovisning 2014 för nedladdning

Cover annual report 201408 april | 2015

Årsredovisning 2014: Pionjärer inom hållbar utveckling

Oikocredits årsredovisning för 2014 ger en uppdatering om verksamhet och resultat, med fördjupad information om Oikocredits strategiska investeringar i inkluderande finansiella tjänster, jordbruk och förnyelsebar energi.

Under 2014 ökade Oikocredits utlåning och investeringar kraftigt. Med fokus på att tillhandahålla finansiella tjänster till låginkomsttagare runt om i världen, kunde vi upprätthålla en diversifierad portfölj av utvecklingskrediter med hög kvalitet. I årsredovisning finns ytterligare detaljer om utvecklingsfinansieringsportföljen, den under året implementerade styrmodellen för kooperativets ledning, liksom femåriga nyckeltal och koncernredovisning.

Som ett världsomspännande kooperativ och social investerare, är Oikocredits uppdrag att tillhandahålla finansiella tjänster och stödinsatser som förbättrar livskvaliteten för låginkomsttagare och deras lokalsamhällen på ett hållbart sätt.

Läs årsredovisningen 2014

« Tillbaka

Arkiv > 2015 > april

No items found