Jordbruksalliansen CSAF ökar utlåning till småskaligt jordbruk

Jordbruksalliansen CSAF ökar utlåning till småskaligt jordbruk

agriculture-brazil.jpg10 september | 2015

I april 2014 samlades sju socialt ansvarstagande långivare - Alterfin, Oikocredit, Rabobank, responsAbility Investments AG, Root Capital, the Shared Interest Society och Triodos Investment Management och startade ett råd för finansiering av småskaligt jordbruk, Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF). CSAF utgör ett globalt forum för ledande socialt ansvarstagande långivare inom jordbruksområdet och möjliggör utbyte av lärande, identifiering av “best practices” och utveckling av standarder inom området.

I juli 2015 meddelade CSAF att deras medlemmar gett ut lån motsvarande 564 miljoner USD till 658 små- och medelstora företag i 64 länder under 2014, en ökning om 56% från 2013.

Att nå “the missing middle”

Den ökade utlåningen berodde på fortsatt geografisk utökning, framför allt i Afrika och Latin Amerika, diversifiering till fler grödor och ett bredare utbud av finansiella produkter och tjänster. CSAF medlemmarna riktar sig till det som kallas “the missing middle”, små- och medelstora jordbruksföretag på landsbygden, som kan bestå av allt ifrån några hundra till flera tusen småskaliga bönder. Lånens storlek varierar mellan 50 000 och 2 000 000 USD, vilket är för stora belopp för att vara mikrofinans men som generellt anses vara för små och för riskabla för kommersiella banker.

Oikocredit’s globala chef inom jordbruksområdet, Frank Rubio, menar att “investera i jordbruk är en av de mest kostnadseffektiva sätten att reducera fattigdom på landsbygden och möta utmaningen inom matsäkerheten. Oikocredit samarbetar med ett antal av sina likar inom Council on Smallholder Agricultural Finance och kanaliserar kapital till jordbrukssektorn för att frigöra dess potential.”

1,2 miljoner hushåll får tillgång till marknaden

Jordbruksföretag som får tillgång till finansiering från CSAF medlemmar sammanför över 1,2 miljoner hushåll med formella marknader genom att köpa upp deras produktion av alltifrån kaffe, kakao och cashew till sorghum, soja och sesam. Värdet av de uppköpta jordbruksprodukterna uppskattas till 3 miljarder dollar. Många av dessa jordbruksföretag förser också individuella bönder med pålitliga och prisvärda krediter, utrustning och utbildning för att stödja övergången till hållbara produktionsmetoder och möta klimatförändringarna.

För mer information om CSAF, besök www.csaf.net

 

« Tillbaka