Beredskap och motståndskraft vid katastrofer och klimatförändringar

Beredskap och motståndskraft vid katastrofer och klimatförändringar

drrm-relief-philippines-occci.jpg16 september | 2015

Naturkatastrofer påverkar alla, men låginkomsttagare är generellt de som drabbas värst. Filippinerna är, efter Vanuatu och Tonga, det land med störst risk för naturkatastrofer. En del av dessa katastrofer inträffar mer regelbundet som en effekt av klimatförändringarna.

Stigande havsnivåer, på grund av den globala uppvärmningen, är också en stor utmaning för Filippinerna som femte land med största andel befolkning i riskzonen vid den nivå havet beräknas nå år 2050.

Jordbrukssektorn påverkas kraftigt av naturkatastrofer med förlorade skördar, boskap och foder, som i sin tur hotar matsäkerheten och böndernas förmåga att möta handlarnas efterfrågan. Även växtföljden och vattentillgången påverkas. Småskaliga bönder är bland dem med lägst inkomst i världen och väldigt utsatta för effekterna av klimatförändringar och naturkatastrofer.

Ett pilotprogram

Mot denna bakgrund valdes Filippinerna ut som pilotområde för Oikocredits katastrofförberedande partnerutbildning Disaster Risk Reduction & Management (DRRM). Oikocredit inledde sitt initiativ 2014, efter tyfonen Haiyan och andra katastrofer som drabbat olika länder de senaste åren. Utbildningsprogrammet syftar till att öka medvetenheten hos våra partners om DRRM genom att utrusta dem med praktiska verktyg, såsom utvärderingar av risk och sårbarhet, kartläggning av risker, upprättande av planer vid oförutsedda händelser och DRRM-strategier anpassade efter den kontext och miljö våra partners verkar i.

En långsiktig strategi

För att minimera risken att människoliv, boskap och egendomar förloras används ett långvarigt tillvägagångssätt i hjälpen till partners när de utvecklar DRRM-strategier och kontinuitetsplaner för sin verksamhet. Det är i Oikocredits högsta intresse att stödja våra partners strategier för att förbättra motståndskraften vid katastrofer och minska riskerna. Som om det var ödet slog tyfonen Ruby, den näst kraftigaste tropiska cyklonen som drabbade Filippinerna 2014, till precis efter Oikocredits utbildningsworkshop. Personal från Filipino credit cooperative och Oikocredits partner, OCCCI, deltog i DDRM-workshopen. Fader Elmo Manching, ordförande i OCCCIs styrelse, sa att: “Utbildningen sponsrad av Oikocredit hjälpte oss att förbereda oss bättre . Det vi lärde oss gjorde det lättare att röra sig framåt och att se på framtiden med större tillförsikt.”

Integrering av DRRM och miljöskydd

Många av Oikocredits partners runt om i världen förstår konsekvenserna av klimatförändringarna, särskilt de i jordbrukssektorn. Många av dem har redan integrerat miljöskydd i varje aspekt av sina arbetsmetoder, på samma sätt introducerar de nu katastrofberedskapsmekanismer i affärsplanerna. DRRM programmet ses nu över för att anpassas till andra länder, såsom Kambojda, Vietnam och Indonesien.

 

« Tillbaka