Påverksansstudie på Egyptiska jordbrukspartnern SEKEM

Påverksansstudie på Egyptiska jordbrukspartnern SEKEM

SEKEM report13 oktober | 2015

I september 2014 påbörjade Oikocredit en studie för att utvärdera den Egyptiska jordbrukspartnern SEKEM med fokus på vilken påverkan SEKEM haft på de bönder de arbetar med.

Tidigare studier utförda av Oikocredit har huvudsakligen fokuserat på mikrofinansinstitutioner och man ville nu utföra en studie på en partner inom produktion och service. SEKEM valdes inte främst som representant för Oikocredits jordbruksportfölj utan för sin holistiska affärsmodell, som väl stämmer överens med Oikocredits triple bottom line, och möjligheten att använda en mer kvalitativ utvärderingsmetod.

Pionjär inom ekologiskt jordbruk

SEKEM är ett jordbruksföretag grundat 1977 genom återtagande av ett 70 hektar stort ökenområde. Det är en partner som lägger stor vikt vid det ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska livet, inspirerad av insikter från antroposofin och Islam. Idag har det uppodlade området växt till 3000 hektar och holdingbolaget SEKEM består av nio företag som säljer ekologisk mat, ekologiska texilier och växtskyddsprodukter med en integrerad värdekedja och försäljning till den nationella och internationella marknaden. SEKEM driver egna biodynamiska gårdar och etablerade 1994 Egyptian Bio Dynamic Association (EBDA) som hjälpt över 700 bönder i Egypten att ställa om från konventionellt till biodynamiskt jordbruk. Redan 1984 etablerade SEKEM Development Foundation (SDF) som bedriver skolor, utbildnings- och hälsoprojekt och 2012 startade Heliopolis University for Sustainable Development.

SEKEMs modell effektiv och kan ge större påverkan

Några av slutsatserna från studien är att SEKEMs modell är effektiv, relevant, hållbar och skalbar men att det finns viktiga utvecklingsområden. SEKEM har, genom EBDA lyckats utveckla en stor nationell marknad för ekologisk produktion. De når idag, förutom sina 90 kontrakterade leverantörer, över 400 ekologiskt certifierade bönder och ännu fler jordbruksarbetare. Den huvudsakliga påverkan för bönderna är att fått garanterad avsättning för sina grödor och att omställningen till ekologisk produktion gett dem ökade inkomster. Antalet arbetstillfällen är också ca 15-30% fler i det ekologiska jordbruket än i det konventionella då produktionen är mer arbetsintensiv, ett viktigt tillskott i fattiga områden med hög arbetslöshet. Samtidigt visar studien att SEKEM, för att få en bredare påverkan på de människor de når, behöver stärka sitt holistiska arbete utöver de ekologiska och finansiella aspekterna av jordbruket. Där behöver SEKEM till en början ha bättre kunskap och information om bland annat de över 400 bönder och mångt fler jordbruksarbetare de indirekt påverkar. Utifrån en baseline med socioekonomiska indikatorer kan SEKEM synliggöra och följa upp sin påverkan. Större kunskap möjliggör utveckling av relevanta strategier och insatser inom t ex hälsa och utbildning där det finns ett behov av riktade insatser till kvinnor och unga.

Fokus på produktion och tjänster

Utvärderingen ökar Oikocredits kunskap om den påverkan partnerorganisationerna har på sina kunder. Studien är också i linje med Oikocredits strategi att öka fokus på Produktion & Tjänsteportföljen, särskilt inom jordbrukssektorn i Afrika. Samtidigt ger studien SEKEM en grund för att systematiskt börja samla in information om sitt arbete med bönderna som levererar till SEKEM.

Oikocredit international samordnade studien i nära samarbete med personal från SEKEM. Studien utfördes av ett team från Centre från Development Innovation (CDI), Wageningen University and Research Centre (WUR) i Nederländerna i samarbete med personal och studenter från Heliopolis University for sustainability i Egypten.

Sammanfattningen av SEKEM Impact Evaluation Study kan laddas ner här (2 MB).

För att få en digital kopia av hela studien vänligen registrera dig här.

« Tillbaka