Lokal fiskproduktion ökar matsäkerheten

Lokal fiskproduktion ökar matsäkerheten

yalelo-q4newsletter2015.jpg09 december | 2015

Yalelo är ett akvakulturföretag i Zambia med ambitionen att sätta en ny standard för hållbar fiskproduktion i Södra Afrika. Genom att implementera de internationellt sett främsta metoderna inom akvakultur vill företaget arbeta resurseffektivt och undvika belastning på lokala vattendrag och vilda fiskbestånd.

Överfiske slagit ut vilda bestånd

Fisk och framför allt tilapia har traditionellt varit en viktig proteinkälla och stor del av födan i Zambia. Överfiske har dock lett till att fiskbestånd slagits ut och landet har nu blivit beroende av importerad fryst fisk, huvudsakligen från Kina. Yalelo odlar tilapia i Lake Kariba. Fiskodlingen förbättrar näringsintaget såväl som ekonomin genom att skapa arbetstillfällen för lokalbefolkningen och tillgång till färsk fisk. Fisken säljs på den lokala marknaden genom ett nätverk av försäljare, de flesta kvinnor. Att större andel fisk återigen produceras lokalt ökar också matsäkerheten.

Lokal sojabönsindustri fiskfoderleverantör

Yalelo bidrar till att möta de behov som finns och är väl positionerade för att möta den stora efterfrågan på lokal fisk både i Zambia och regionen. Förutom att stödja den inhemska marknaden och ge tillgång till färsk fisk gynnar företagets akvakultur också den lokala sojabönsindustrin*, som producerar vegetabiliskt proteinfoder till tilapiaodlingen.

Investering utifrån bedömning av potential och social påverkan

I september 2014 gjorde Oikocredit sin första investering om 2,5 miljoner USD i Yalelo Ltd. Genom investeringen har Yalelo fått tillgång till kapital såväl som kunnande och expertis genom Oikocredits Equity Team och engagemang i styrelsen. Sedan den första investeringen har Oikocredit gjort ytterligare en investering om 2 miljoner USD i Yalelo under andra kvartalet 2015. Den andra investeringen godkändes med anledningen av Yalelos stora potential och positiva sociala påverkan.

Yalelos vd, Bryan McCoy, förklarar att Yalelos vision är att omdefiniera akvakultursektorn i Zambia och sen utvecklas till ledande aktör inom det regionala fisket. ”Vi växer mot en årsproduktion om 8000 ton (omkring 20 miljoner fiskar) nästa år i Zambia och vi har redan börjat planera att öka ytterligare 12 000 ton. Oikocredits investering har möjliggjort att vi snabbt kunnat röra oss mot dessa mål samtidigt som vi ser till att det sker på ett hållbart sätt. Vi ser också potentialen i att expandera i Södra Afrika då den regionala marknaden visar stark efterfrågan på mer lokalt eller regionalt producerade varor, vilket ger en möjlighet att växa organiskt”, uttalade sig Bryan McCoy.

För närvarande är Oikocredits tidigare chef, Albert Hofsink, styrelsemedlem i Yalelo. Albert kan, med sina över 20 års erfarenhet inom finansiering och riskhantering, bland annat i företag i Afrikanska länder, erbjuda Yalelo erfarenhet och expertis, för att hjälpa företaget klara sina åtaganden både finansiellt såväl som socialt och hållbarhetsmässigt.

* Alla sojabönor Yalelo använder är GMO-fria.

« Tillbaka

Arkiv > 2015 > december

No items found