Ny investering stärker kaffeodlare genom hållbart skogsjordbruk

Ny investering stärker kaffeodlare genom hållbart skogsjordbruk

2170-nicafrance-ni-1500pxs-03.jpg11 mars | 2016

Agroforestry, eller skogsjordbruk, är ett jordbrukssystem där träd och buskar är en integrerad del av odlingen av andra grödor. Träden ger odlingarna skugga, binder vatten och näring i marken och förhindrar erosion. Effekten blir ett mer hållbart jordbruk samtidigt som intäkter från både odling och virkesproduktion ökar jordbrukarens motståndskraft.

Oikocredit har investerat 5,9 miljoner USD i Cafetalera Nicafrance S.A. (Nicafrance), ett agroforestryföretag baserat i Matagalpa-regionen i centrala Nicaragua. Nicafrance är ett unikt exempel på ett agroforestry-system specialiserat på odling av kaffe med hög kvalitet i kombination med hållbart skogsbruk av ursprungliga trädslag. Träden i odlingarna skuggar kaffebuskarna och möjliggör produktion av kaffe och timmer på samma areal. Så kallat skuggodlat kaffe utgör en liten men växande andel av kaffemarknaden.

Regionen som Nicafrance verkar inom drabbades hårt av utbrottet av svampsjukdomen kafferost 2012-2013, vilket lamslog produktionen och gjorde livet särskilt svårt för de låginkomsttagare i området som är beroende av inkomsterna från kaffeproduktionen.

Oikocredits investering kommer hjälpa Nicafrance att utveckla ett ”out-grower” program där företaget samarbetar med och köper skogsråvara och kaffe av grupper av små och mellanstora kaffeodlare i området. Programmet möjliggör finansiering och teknisk assistans för att hjälpa småskaliga odlare som drabbats av kafferost att fortsätta med kaffeodling. Odlarna får bättre betalt för det kaffe de producerar samtidigt som de får stöd i utvecklingen av ett integrerat hållbart skogsbruk som ger möjlighet till extra inkomster. Genom samarbetet med Nicafrance kan odlarna också få möjlighet att certifiera sina jordbruk enligt FSC, UTZ samt Rainforest Alliance.

Det nya programmet omfattar 1 700 hektar och bidrar till att öka resiliensen i ett område som påverkats av den globala uppvärmningen. Användning av agroforestry-tekniker ger större motståndskraft vid perioder av torka och ökar produktiviteten och kaffets kvalitet, vilket förbättrar livsvillkoren för kaffeodlarna. Satsningen bygger på framgångarna från La Cumplida, ett stort argroforestry-jordbruk uppbyggt av Nicafrance. Detta jordbruk omfattar idag över 1000 hektar varav 660 ha skugg-odlat kaffe och 115 ha skog. Området är idag hem för ca 60 olika fågelarter, vrålapor och mindre däggdjur. Omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i området har lett till nya sjukdomsresistenta kaffesorter som trivs i skugga och har en mycket god smak.

Genom programmet kommer Nicafrance bygga ett kaffekluster som producerar runt 5000 ton kvalitetskaffe per år och sälja detta vidare till exklusiva rosterier i Europa, USA och Asien, detta möjliggör att man kan ta ett premiumpris som bidrar till företagets sociala insatser och initiativ.

Oikocredits Tom Keleher, Equity deputy director, berättar att Oikocredit är stolta över att ha Nicafrance i sin investeringsportfölj.

”Nicafrance är ett företag som ger en tydlig effekt för lokalsamhället, genom att skapa upp till 6000 permanenta arbetstillfällen och säsongsjobb, ge tillgång till sjukvård, transporter, boende och utbildning för sina anställda och deras familjer”, berättar Keleher.

”Oikocredits investering om 5,9 miljoner dollar markerar början på ett långsiktigt partnerskap, där Oikocredit sitter med i styrelsen för företaget och kan ge strategisk guidning, erfarenheter från verksamhetsstyrning och en möjlighet att få en hävstångseffekt genom Oikocredits globala nätverk av jordbrukspartners och leverantörer”, tillägger Keleher.

Nicafrance grundades 1992 av Clément Marie Ponçon och har växt till en av de största kaffeproducenterna i Centralamerika och leverantör till stora internationella rosterier och ledande kaffemärken.

Oikocredits investering är en del av investeringssamarbetet Moringa Partnership om totalt 13,3 miljoner USD.

Kort video om Nicafrance

« Tillbaka