Oikocredit investerar i solcellskraftverk i Honduras

Oikocredit investerar i solcellskraftverk i Honduras

planta-solar-honduras2-(2).png31 mars | 2016

I februari investerade Oikocredit 11 miljoner USD i solenergiföretaget Compañía Hondureña de Energía Solar, S.A. de C.V. (COHESSA). Företaget startades för att bygga, äga och driva solcellskraftverket ”Valle Solar” i Nacaome provinsen i södra Honduras. Landet är Centralamerikas näst fattigaste land och 2014 uppskattade Världsbanken att 62,8% av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen.

COHESSA ingick 2014 ett 20-årigt elköpsavtal med statsägda Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) vilket ger en försäkran om en långsiktig köpare av förnybar energi i Honduras kraftnät. Avtalet är del av en större strategi som syftar till att diversifiera Honduras elproduktion för att minska landets beroende av värmekraftverk. Valle Solar ger landet tillgång till mer pålitlig, renare och billigare energi.

I maj 2015 invigdes solcellskraftverket Valle Solar och det närliggande kraftverket Nacaome av Honduras president Juan Orlando Hernández. Tillsammans utgör de närliggande kraftverken den största solenergianläggningen i Honduras och hela Latinamerika.

Oikocredits strategi för förnybar energi

Oikocredits investering är det av ett projekt om totalt 120 miljoner USD tillsammans med International Finance Corporation (IFC) för uppbyggnad och start av solcellsanläggningen Valle Solar photovoltaic (PV). Investeringen ligger i linje med Oikocredits strategi för förnybar energi som fokuserar på hållbara investeringar som får stor effekt på utvecklingen.

Oikocredits chef förnybar energi, David ten Kroode, berättar;

- Projektet Valle Solar PV är ett betydande steg för Honduras på vägen till en diversifierad energimix bort från importerade fossila bränslen. Projektet förväntas generera 122 GWh per år, vilket uppskattningsvis möter 7% av landets elbehov. Vi är glada för att Oikocredit deltar i ett solenergiprojekt i denna skala tillsammans med IFC då det får en betydande påverkan på Honduras infrastruktur och stora miljömässiga vinster genom undvikande av CO2 utsläpp.

Social påverkan

Förutom att minska landets beroende av fossila bränslen genererar projektet omkring 400 jobb när byggfasen är som mest intensiv och ca 20-30 arbetstillfällen i drift. Solcellskraftverket förväntas generera energi till mer än 71 000 hushåll. Honduras regering förutspår att 75% av landets hushåll kommer nyttja förnybar energi år 2025.

Oikocredit är ett världsomspännande kooperativ och social investerare inom mikrofinans, fair trade, kooperativ och små och medelstora företag.

« Tillbaka