Oikocredit och BBOXX i innovativ finansiering av solel

Oikocredit och BBOXX i innovativ finansiering av solel

bbox-news-item-image-2.png29 januari | 2016

I slutet av 2015 meddelade Oikocredit och BBOXX DEARS Kenya LLP, en brittiskbaserad tillverkare av solenergiteknik, att de tillsammans investerar i distribution och finansiering av utrustning för låginkomsthushåll i Kenya. I den icke-nätanslutna solcellsindustrin är detta första gången som så kallad värdepapperisering har använts för att finansiera hushållssystem för solel i Afrika.

Enligt International Energy Agency (IEA), saknar uppskattningsvis 1,2 miljarder människor över hela världen tillgång till elektricitet, och förlitar sig på dyra, osäkra och hälsofarliga metoder för belysning såsom stearinljus, dieselgeneratorer och fotogenlampor. Fotogenlampor i synnerhet avger giftiga ångor och orsakar oavsiktliga bränder som resulterar i svåra brännskador och även dödsfall.

Icke-nätanslutna (off-grid) solenergisystem ger en tillförlitlig och effektiv alternativ energikälla. Utrustningen ger bra inomhusbelysning som kan vara nödvändig för att driva ett litet företag och gör det möjligt för barn i skolåldern att göra sina läxor på kvällen.

Växande efterfrågan men brist på finansiering

Efterfrågan på off-grid-teknik är hög allteftersom fler människor i utvecklingsländer får råd att köpa dessa enklare elproduktionsenheter. Solelproduktionssektorn har vuxit snabbt under de senaste åren eftersom solcellstekniken blir billigare och effektivare, och nya betalningssystem ger kunderna möjlighet att delbetala för produkterna med hjälp av sin mobiltelefon.

Trots tillväxttakten, har sektorn stött på svårigheter att hitta tillräckliga investeringar för att finansiera vad som uppfattas som en riskfylld affärsmodell: en relativt ny teknik, som är nyttjas i utvecklingsländer av kunder med liten eller ingen kreditvärdighet.

Värdepapperisering kan skala upp välbehövliga investeringar

Värdepapperisering – securitization – är ett sätt att möta svårigheterna och bana väg för fler investeringar inom sektorn. David ten Kroode, ansvarig för investeringar i förnybar energi på Oikocredit, förklarar: "Vi är stolta över att vara en del av detta innovativa sätt att finansiera där vi lånar ut pengar med säkerhet i framtida leveranser från hushållens solelsystem. Genom att visa hur detta kan fungera banar vi väg för andra långivare att skala upp välbehövliga investeringar i denna tidiga tillväxtsektor. "

Värdepappersstrukturen skapades genom att inrätta ett företag för långivning till hushållen: företaget heter BBOXX Dears. BBOXX samlar och tar hand om kontrakten för kunder som har köpt hemsystem på avbetalning. BBOXX Dears säljer sedan fordringarna i form av reverser till Oikocredit. Värdet på reverserna grundar sig på kundernas avtal om framtida betalningar.

Försäljningen av dessa kontrakt ger BBOXX kapital för att leverera cirka 1200 nya solelsystem till hushåll med begränsad eller ingen tillgång till elnätet, som kan nyttjas av uppskattningsvis 7000 personer.

Vid upprättandet av denna finansieringslösning fick Oikocredit och BBOXX stöd av Persistent Energy Capital, en finansiell rådgivare som specialiserat sig på energitillgång för nya marknader.

"Detta är den enda finansiella strukturen som kan skalas upp till miljarder", säger Mansoor Hamayun, VD för BBOXX, i en intervju med Huffington Post. "Det faktum att vi kan värdepapperisera kreditrisken hos människor utanför banksektorn och mycket snart få en kredit-rating, gör att vi ser mycket positivt på framtiden. Vi har nu en metod för att ta solel till off-grid kunder i större skala."

Om BBOXX

BBOX startade 2010 av tre civilingenjörer från Imperial College London, för att ge en hållbar, miljövänlig lösning på de problem som samhällen och företag i hela Afrika står inför på grund av otillförlitlig elförsörjning. BBOXX utvecklar, tillverkar, finansierar och distribuerar innovativa solelsystem för hushåll och samhällen i utvecklingsländer.

Sedan 2010 har företaget sålt 55.000 solelsystem och därmed förbättrat livssituationen för 275.000 människor i över 35 länder. BBOXX sysselsätter 160 personer, med majoriteten baserade i företagets kärnområden i Kenya och Rwanda. Medarbetare som säljer, installerar och underhåller systemen.

« Tillbaka