Oikocredits resultat 2015

Oikocredits resultat 2015

Map - Facts and figures07 april | 2016

Oikocredits resultat för 2015 visar att man passerat en historisk milstolpe med 1 miljard euro i totala tillgångar, stark ökning av finansiering i Afrika samtidigt med stora investeringar inom förnybar energi. Vid årsskiftet hade Oikocredit 809 partnerorganisationer i 69 länder. Organisationen hade ett framgångsrikt år och lyckades nå både sina finansiella, sociala och miljömässiga målsättningar. Oikocredits investerare får ta del av resultat om 15,4 miljoner euro varav 15 miljoner euro är föreslaget till utdelningar, motsvarande 2%.

Några nyckeltal och resultat:

  • Nettoresultat efter avsättningar till reserver 15,4 miljoner euro
  • Totala tillgångar om 1 miljard euro
  • Finansieringsportföljen till utvecklingsfinans ökade med 23% till 900,2 miljoner euro
  • Finansiering i Afrika ökade med 52%, till totalt 158,1 miljoner euro
  • Under året utbetalda lån ökade med 24% till 419 miljoner euro
  • 1,7 miljoner euro utbetalt till kapacitetsuppbyggande insatser och teknisk assistans
  • 102 miljoner euro i nettoinflöde av nytt investeringskapital
  • Föreslagen utdelning 2%

Oikocredits arbete med utvecklingsfinans fortsatte under 2015 inom de strategiska fokusområdena inkluderande finansiella tjänster, jordbruk och förnyelsebar energi. Kooperativet lyckades växa starkt i Afrika med en ökning av portföljen på 52% till 158,1 miljoner euro. Detta var resultatet av man prioriterat regionen och gjort strategiska investeringar och utlåning särskilt till jordbruksföretag och finansiella institutioner. Afrika står nu för 18% av Oikocredits portfölj av utvecklingsfinans om totalt 900,2 miljoner euro, vilket gör regionen till den tredje största regionen i Oikocredits portfölj.

Småskaliga jordbrukare är bland dem som har lägst inkomster i världen, vilket gör att Oikocredit fortsatt fokusera på att öka investeringar inom jordbruket, särskilt i Östafrika och Latinamerika. Jordbruksportföljen växte 2015 till 113,3 miljoner euro, en ökning om 39% från 81,6 miljoner euro föregående år. Ökningen berodde både på lån och investeringar i små- och medelstora företag.

Förra året var kooperativets första år med en egen enhet fokuserad på förnybar energy, vilka gjorde en rad strategiska investeringar inom sektorn och ökade Oikocredits portfölj till 15,9 miljoner euro.

Oikocredits vd, David Woods, konstaterar av kooperativet avslutade sitt 40-årsfirande med att möta sina målsättningar. ”För 40 år sedan var vi en av de första sociala investerarna som investerade i mikrofinans. Vi ser nu att sektorn mognar, vi vill dock fortsätta att bryta ny mark genom att återigen vara pionjärer genom affärsutveckling inom nya områden så som förnybar energi.”

Kapacitetsbyggande insatser och rekordökning av utlåningen

Under 2015 passerade Oikocredit en miljard i totala tillgångar, en historisk milstolpe för ett kooperativ som växt kraftigt de senaste fem åren. Oikocredit nådde också rekordnivåer i utbetalda lån, som ökade 24% till 419 miljoner euro 2015.

Oikocredit fortsatte också sitt engagemang för att stärka sina partnerorganisationer genom utbildningar och stöd, totalt genomfördes 140 kapacitetsbyggande insatser för en kostnad av 1,7 miljoner euro. Insatserna omfattar teknisk assistans för att bygga kapacitet och motståndskraft t ex utbildningar i organisation för jordbrukare och ekonomiutbildningar för mikroentreprenörer.

Under 2015 ökade inflödet av utlåningsbart kapital med 102 miljoner euro, en markant ökning från 81,5 miljoner euro 2014. Detta rekordbelopp speglar det ökande intresset för etiska investeringar och lojaliteten hos Oikocredits befintliga investerare.

”Förra året publicerade vi vår 2020-strategi, som understryker våra tillväxtambitioner, som inkluderar en dubblering av portföljen av utvecklingsfinans i Afrika”, berättar David Woods. ”2016 fortsätter vi vårt åtagande om utöka en diversifierad portfölj med hög kvalitet som levererar mot våra sociala, miljömässiga och sociala målsättningar”, tillägger Woods.

Få en överblick över 2015 års resultat i Oikocredits infographics

Mer fakta och siffror

« Tillbaka

Arkiv > 2016 > april

No items found