Intervju: Ett gräsrotsperspektiv på affärsutveckling

Intervju: Ett gräsrotsperspektiv på affärsutveckling

Rien-and-Vincent-3.jpg15 februari | 2016

Avdelningen för affärsutveckling på Oikocredits huvudkontor i Amersfoort, Nederländerna, växer. Teamet består nu av två heltidsspecialister på affärsutveckling, Rien Hazeleger och nyanställde Vincent van Dugteren, samt Bart van Eyk, chef för affärsutveckling och equity. Vi talade med Rien (RH) och Vincent (VvD) om vad som driver affärsutveckling inom Oikocredit och hur innovation kan stärka kooperativet.

Vad är affärsutveckling och varför är det viktigt för Oikocredit?

RH: Ett dedikerat affärsutvecklingsteam är viktigt för innovationsförmågan på strategisk nivå. Oikocredit har varit verksmamma i 40 år och vi är stolta över vad vi har uppnått. Vi är kända för att vara i frontlinjen inom utvecklingsfinansiering och vill fortsätta vara det, men om vi inte tar in vad som händer runtomkring oss förlorar vi möjligheten att göra en större nytta.

Vvd: Vi tittar på nya marknadssektorer och positionerar Oikocredit som en katalysator för möjligheter inom dessa områden, med fokus på behoven hos våra slutlåntagare. Vi vill också utnyttja den hävstångseffekt vi kan uppnå genom de nätverk vi har kontakt med. Samarbeten som är i linje med vår vision och vårt uppdrag innebär en fantastisk möjlighet att utveckla nya affärer.

Vad skiljer Oikocredits inställning till affärsutveckling från andra aktörer inom utvecklingsfinans?

Vvd: Oikocredit har en unik ställning – 40 år av investeringserfarenhet från utvecklingsekonomier och ett omfattande, världsomspännande nätverk och kunskap om att arbeta med hållbart företagande på tillväxtmarknader.

RH: Varje projekt utvärderas mot Oikocredits vision, uppdrag och värderingar. Oikocredit är en ”triple bottom line investor” - vi mäter vår sociala, miljömässiga och finansiella påverkan – och därigenom är alla nya företagsinitiativ ”triple bottom line” per definition. Vår värdegrund gör oss unika i sektorn.

Oikocredit är ett kooperativ. Hur kan medlemsorganisationerna involveras i affärsutvecklingen?

VvD: Affärsutveckling inom Oikocredit är ett samarbete. Vår organisation är full av goda idéer, vi är här för att kanalisera idéerna och utveckla dem, genom ett strukturerat angreppssätt. Affärsutveckling måste utgå ifrån gräsrötterna. Vi vet att Oikocredits medlemmar är angelägna om att möta behoven hos missgynnade grupper runt om i världen: innovation kan hjälpa oss fortsätta med det.

Vad har ni för mål?

RH: Utifrån 50 idéer borde 10 klara sig genom vår snabbscanning-fas i början av vår process. Varje år bör ett minimum om 2 idéer gå från affärsplan till implementering.

Vilka områden är mest intressanta för affärsutveckling inom Oikocredit just nu?

VvD: Vad vi framför allt letar efter är djärva idéer som vi kan skala upp och replikera i flera länder och regioner.  Dessa idéer bör ha potentialen att generera tillräckliga volymer, marginaler och positiv påverkan och självklart vara i linje med Oikocredits värderingar och strategiska planer.

RH: Utifrån ett vidare perspektiv finns det de som menar att vi är på väg in i en ”fjärde industriell revolution” – med ny finansiell teknologi som ger radikalt nya möjligheter att förbättra det vi gör och hur vi når våra låntagare. Vi ser detta som en stor möjlighet och som kan hjälpa oss fortsätta Oikocredits tradition som föregångare och pionjär.

« Tillbaka