Oikocredits sociala resultat 2015

Oikocredits sociala resultat 2015

Cover Social performance report 2015.jpg20 juni | 2016

Oikocredit mäter årligen de sociala effekterna av sitt arbete för att se om man bidrar till målet om minskad fattigdom och förbättrade levnadsvillkor. När Ging Ledesma, chef för Oikocredits sociala effektmätning och tillförordnad VD, presenterade resultaten berättade hon att kooperativet investeringar i låginkomstländer ökat kraftigt, hela 22% till 132 miljoner euro.

Finansiell inkludering, att ge tillgång till finansiella tjänster som möjliggör företagande, ökade inkomster och förbättrade levnadsvillkor, är en viktig del av Oikocredits arbete. Världsbanken uppskattar att två miljarder människor, motsvarande 38% av alla vuxna människor i världen, fortfarande står utan tillgång till finansiella tjänster. Under 2015 nådde Oikocredit, via sina mikrofinanspartners, 46 miljoner människor. Av dessa mikrolåntagare var 86% kvinnor, 51% boende på landsbygden och 28% aktiva inom jordbrukssektorn.

Oikocredit gav under 2015 stöd till 91 fair trade organisationer genom totala investeringar om 52 miljoner euro – en ökning av Oikocredits fair trade portfölj om 24% jämfört med året innan. Oikocredit genomförde under året 140 kapacitetsbyggande insatser om totalt 1,7 miljoner euro.

Läs Oikocredits press release

Ladda ner Social Performance Report 2015

 

« Tillbaka