Oikocredit investerar i vindkraft i Costa Rica

Oikocredit investerar i vindkraft i Costa Rica

Alisios.jpg07 juli | 2016

Som första vindkraftsinvestering har Oikocredit ställt ut ett lån om 4,4 miljoner USD till fyra vindkraftsprojekt i Costa Rica. Projekten har en kapacitet om 20MW och är belägna på två separata platser i Guanacaste-provinsen i norra Costa Rica. Bakom projekten står Alisios Holdings SA, dotterbolag till Globeleq Mesoamerica Energy (GME). Vindkraftverken ska vara i drift under senare delen av 2016 och producera tillräckligt med el för att förse 60 000 Costa Ricanska hushåll.

2015 kom 99% av elproduktionen i Costa Rica från förnybara energikällor [1], varav 80% av energin kommer från vattenkraft [2]. Att få tillgång till el från fler energikällor bidrar till att ytterligare minska Costa Ricas koldioxidavtryck, särskilt då vindkraft väl kompletterar vattenkraftens säsongsvariation: vindarna tenderar att vara starkare under de torrare månaderna och vice versa.

Av Costa Ricas 5 miljoner invånare har 99,5% tillgång till el [3], samtidigt lever fortfarande 21,7% under den nationella fattigdomsgränsen [4].

Jobbskapande och minskade koldioxidutsläpp

Alisios projekt kommer under byggfasen skapa ca 400 jobb. Väl i drift bidrar vindkraftverken till att minska koldioxidutsläppen med 172 000 ton koldioxid årligen. Moderbolaget GME, del av Globeleq Generation Limited och Mesoamerica Power Ltd., förvaltar en portfölj av flera vindkraftsparker i Costa Rica, Nicaragua och Honduras och utvecklar fler vindkraftsparker i Centralamerika. GMEs första vindkraftsverk togs i drift 1996 i Costa Rica.

Mark Roesink, Oikocredits finansexpert inom förnybar energi, är stolt över samarbetet;

“Oikocredits team för förnybar energi fokuserar på att göra hållbara investeringar som ger ett stort bidrag till utvecklingen. Vi känner oss trygga med GMEs starka meriter inom vindsektorn och deras åtagande att använda de socialt och miljömässigt bästa teknikerna. Vi är stolta över att finansiera en av regionens ledande vindkraftsutvecklare och att stödja diversifieringen av Costa Ricas källor av ren energi.”

Starka medfinansiärer

Alisios har säkrat totalt 149 miljoner USD i lång-siktig skuldfinansiering. Oikocredit deltar genom B-lån via FMO (the Netherlands Development Finance Company). Andra medfinansiärer till Alisios är: Proparco, dotterbolag till det franska utvecklingsorganet Agence Française de Développement; OeEB (the Development Bank of Austria); och den holländska banken Triodos (också via B-lån genom FMO).

Roesink uppskattar samarbetet:

“Vi uppskattar samarbetet vi har med den ledande långivaren FMO och våra medinvesterare. Det är viktigt för Oikcredit att kunna samarbeta med likasinnade investerare.”

Oikocredits involvering i Alisios är kooperativets andra infrastrukturprojekt inom förnybar energi under 2016, efter utbetalningen av lånen till solenergibolaget COHESSA i Honduras tidigare i år.

Läs mer om Alisios

« Tillbaka