Finansiell inkludering stärker företagare i Ecuador

Finansiell inkludering stärker företagare i Ecuador

Daquilema 1.jpg30 augusti | 2016

1978 gav Oikocredit ut sitt allra första lån till en icke-vinstdrivande organisation som arbetade med jordbrukare i Ecuador. Sen dess har Oikocredit kraftigt utökat sin portfölj med lån och investeringar i landet, som för närvarande uppgår till 49 miljoner euro till nästan 30 partners. I år gick Oikocredits årliga studieresa till Ecuador och gav investerare, personal och volontärer en chans att lära sig mer om sociala investeringar och arbetet vid ett lokalt Oikocredit-kontor och dess partnerorganisationer i landet.

En lokal hjälte och symbol för stolthet

En av de partnerorganisationer som deltagarna i studieresan fick besöka var Cooperativa Daquilema i landsbygdsprovinsen Chimborazo, högt upp i Ecuadorianska Anderna. Kooperativet har sitt namn efter en lokal ledare från ursprungsbefolkningen som engagerade sig som aktivist och senare blev martyr, Fernando Daquilema. Daquilema stod upp mot exploateringen av hans folk från mitten till slutet av 1800-talet och har sedan dess varit en symbol för ursprungsfolkens stolthet och motståndskraft i området. Han valdes därför som symbol för kooperativet, som har hans värderingar starkt rotade i sin mission.

Idag utgör ursprungsbefolkningen 65% av invånarna i Chimborazo-provinsen. Majoriteten av dem lever under gränsen för fattigdom i landet. De möts ofta av diskriminering och är exkluderade från den traditionella finanssektorn. Cooperativa Daquilema har gjort det till sin mission av återställa stoltheten och tilltron hos ursprungsbefolkningen och arbetar nästan exklusivt med låntagare från ursprungsbefolkningen. Kooperativets personal bär traditionella kläder, liknande dem som bars av Daquilema själv, och ser till att de alltid har personal som talar det lokala språket Quechuan.

Lån till småföretag

Under studieresan besökte deltagarna ett antal av Cooperativa Daquilemas kunder, däribland Segundo Vilema, en 70-årig modist och hattmakare som äger en affär i Riobamba, huvudstaden i Chimborazo-provinsen and den stad där Cooperativa Daquilema startade. För Segundo har modistyrket blivit en del av identiteten, med 50 år inom yrket. Hattar är en väldigt viktig handelsvara i Ecuador och bärs av både män och kvinnor och är en del av den traditionella klädseln.

För ett decennium sedan bedrev Segundu hattförsäljning i liten skala, men ambitionen var att expandera. För att producera Equadorianska fedoras av högsta kvalitet ville han importera hattfilt från Italien, men då behövde han först kapital. Det var där Cooperativa Daquilema kom in i bilden. Segundo förklarar; ”De har ett socialt förhållningssätt och vill stödja skötsamma, hårt arbetande människor, som mig.” Vidare berättar han att han ser att dessa värderingar återspeglas i Cooperativa Daquilema och att han uppskattar både deras tillit och det stöd de gett honom; ”De känner mig. De vet att jag alltid kommer betala tillbaka mitt lån”.

Segundu Vilema i affärens verkstad.

Kooperativet har godkänt varje lån Segundu ansökt om – det första om 3000 amerikanska dollar, nästa utvecklingssteg som krävde 6000 dollar och det senaste om 10 000 dollar. Dessa investeringar har gjort det möjligt för Segundus företag att växa. Genom en högre inkomst har han kunnat betala för högre utbildning för sina barn, varav en av dem nu har en PhD i kemi.

Allt detta hade inte varit möjligt utan en mikrofinansinstitution som Cooperativa Daquilema. Kooperativet, som värderar entreprenörskap, har möjliggjort för människor som Segundu att inkluderas i den finansiella sektorn och expandera sina företag, någonting som inte var möjligt några årtionden tidigare.

Cooperativa Daquilema har även introducerat elektroniska betalningar via mobiltelefon, I ett land där få har tillgång till fast telefon men de flesta av befolkningen om 15 miljoner har en mobil; alla betydelsefulla delar mot en finansiell inkludering.

Läs mer om Cooperativa Daquilema

« Tillbaka