Jordbruksalliansen, CSAF når två miljoner småbrukare med nära 600 miljoner dollar

Jordbruksalliansen, CSAF når två miljoner småbrukare med nära 600 miljoner dollar

2170-nicafrance-ni-1500pxs-02.jpg06 oktober | 2016

Två år efter etableringen av Rådet för finansiering av småskaligt jordbruk (Council on Smallholder Agricultural Finance, CSAF) fortsätter medlemmarnas utlåning till småbrukare och lokalsamhällen att öka.

CSAF är en allians av sociala investerare, inklusive grundarna Oikocredit, Alterfin,  Rabobank, responsAbility Investments AGRoot CapitalShared Interest Society, och Triodos Investment Management, samt de nytillkomna medlemmarna Global Partnerships och Incofin Investment Management. CSAFs medlemmar ställde under 2015 ut 597 miljoner dollar i lån till 672 små och medelstora företag (SMF). Genom dessa företag får över 2,1 miljoner småbrukare kontakt med inhemska och internationella marknader. Bland företagen finns en bredd av olika aktörer i jordbrukets värdekedja - från jordbrukskooperativ i Bulgarien till kafferosterier i Uganda till fruktexportörer i Brasilien. Denna tillväxt innebär en ökning med 70% jämfört med 2013 som var det år medlemmarna började formellt samarbeta genom CSAF.

Finansiell inkludering av små- och medelstora jordbruksföretag

Genom att rikta sig till företag inom ”the missing middle”, det mellanskikt i ekonomin som ofta är relativt svagt utvecklat i jordbruksekonomier, finansierar de nio sociala investerarna jordbruksföretag som ofta anses vara alltför små och alltför riskabla för affärsbanker. På detta sätt försöker CSAFs medlemmar bidra till att transformera jordbruksekonomier och förbättra jordbrukares inkomster, och samtidigt främja klimatsmart jordbruk och hållbara jordbruksmetoder. Den sammanlagda finansieringen från CSAFs medlemmar beräknas ha stimulerat 3,7 miljoner dollar i årliga omsättningar bland deras partners inom den så kallade missing middle.

Diversifiering av grödor och jordbruksportföljer

Samtidigt innebar 2015 ett år av utmaningar, bland annat på grund av prisvolatiliteten på både jordbruksprodukter och valutor i tillväxtmarknader. Jordbrukssektorn är till sin natur, t ex på grund av växtsjukdomar och väder, utsatt för högre risker än utlåning till finansiella tjänster. Lågt kaffepris och effekter av svampsjukdomen kafferost bidrog till en nedgång om 12% bland CSAFs medlemmar i kaffesektorn.

Eftersom både sociala långivare och jordbrukarna själva ser behovet av att minimera riskerna genom diversifiering grödor, balanserade CSAF medlemmar kaffesektorns nedgång med ny tillväxt inom andra sektorer. Investeringar i kakao ökade med 14% och ökningar syntes också bland andra grödor såsom spannmål, nötter, quinoa och ris. Riskspridning sker också genom geografisk spridning då CSAFs utlåning sträcker sig över 66 länder.

Framöver finns flera möjligheter att stödja fortsatt tillväxt, utveckling och stabilitet i jordbrukssektorn. CSAFs medlemmar ser vikten av fortsatt kapacitetsuppbyggnad för små och medelstora företag genom teknisk assistans, skapa gynnsamma miljöer och arbeta tillsammans för att utnyttja en mix av olika kapital för att effektivt och positivt påverka småbrukares liv.

Läs mer om tillväxt och risker i jordbrukssektorn i den nyutgivna CSAF Year in Review for 2015. För mer information om jordbruksalliansen, besök www.csaf.net.

« Tillbaka