Oikocredit ökar investering i Bolivianskt mikrofinansintitut

Oikocredit ökar investering i Bolivianskt mikrofinansintitut

0297-bancofie-bo-1500px-02.jpg24 november | 2016

Oikocredit har mer än dubblat sin investering i Banco Fie, en ledande mikrofinansbank med ett starkt engagemang för finansiell inkludering i Bolivia.

Banco Fie har varit Oikocredits partnerorganisation sedan 2002. Under det 14 år långa samarbetet har Banco Fie med Oikocredits stöd blivit en av Latinamerikas mest välrespekterade finansiella institut.

 Valeria Gelsi, som arbetar med Oikocredits direktinvesteringar, berättar:

”Vi är stolta över att kunna stärka vårt samarbete med Banco Fie och addera värde hos en så välrespekterad bank, dedikerad en hållbar utveckling i Bolivia. Banco Fie är en del av Oikocredits växande equity-portfölj inom sektorn finansiell inkludering, tillsammans med mikrofinansinstitut såsom Visión Banco i Paraguay, Enlace i El Salvador och Fusion Microfinance i India, för att nämna några.”

Banco Fie – från NGO till social bank

Banco Fie startade 1985 som en värderingsdriven organisation med ett socialt uppdrag om att möta de finansiella behoven hos de delar av befolkningen som saknade ordentlig tillgång till finansiella tjänster. Sedan starten har Banco Fie arbetat för demokratisering av finansiella tjänster i Bolivia. 1998 blev man en reglerat institut för att 2010 bli helbank.

Banco Fie förvaltar en låneportfölj om 1,2 miljarder amerikanska dollar och har nationell räckvidd och kunder i både stad och landsbygd. Banken har vunnit flera nationella och internationella utmärkelser för sina mikrofinanstjänster, transparens och sociala resultat. Nästan hälften av bankens kunder är kvinnor och man erbjuder bland annat mikrokreditlån till småskaliga entreprenörer och jordbruksföretag. Banco Fie är också medlem i Global Alliance for Banking on Values, ett globalt nätverk av värderingsdrivna banker och finansiella institut.

Läs hela pressreleasen

Banco Fies hemsida

« Tillbaka

Arkiv > 2016 > november

No items found