Oikocredit, Triodos Investment Management och Fidosa investerar i vattenkraft i Guatemala

Oikocredit, Triodos Investment Management och Fidosa investerar i vattenkraft i Guatemala

Ixtal hydropower plant Guatemala 0128 november | 2016

Oikocredit har inlett ett samarbete med Triodos Investment Management och banken Grupo Financiero de Occidente (Fidosa) i Guatemala kring finansieringen av två strömvattenkraftverk i San Marco-regionen i Guatemala. Tillsammans uppgår finansieringen till ett värde av 8,2 miljoner amerikanska dollar.

Avtalet är Oikocredits första finansiering av förnybar energi i landet.

Bakom de två småskaliga vattenkraftverken står företaget Grupo Kin i Guatemala. Vattenkraftverken, Ixtal och Xolhuitz, kommer tillsammans ha en kapacitet om 3,8 MW. Båda kommer producera el till det nationella elnätet och generera el motsvarande förbrukningen hos 3 280 hushåll.

När Oikocredit och Triodos Investment Management utvärderade Ixtal och Xolhuitz tittade de extra noga på miljömässiga och sociala kriterier. I samma område som floden där kraftverken är placerade ligger huvudsakligen kaffeodlingar, som ger arbetstillfällen och inkomster till lokalbefolkningen. Utvecklaren och driftansvariga företaget Grupo Kin fortsätter att utveckla ett nära samarbete med lokalbefolkningen för att följa upp den miljömässiga påverkan, som rapporteras regelbundet till Guatemalas Miljö- och Naturresursdepartement.

Ixtal och Xolhuitz kommer bidra till att minska Guatemalas koldioxidutsläpp: varje MWh som genereras kommer i genomsnitt spara 0,6 ton koldioxid jämfört med fossila bränslen.

David ten Kroode, Oikocredits chef för förnybar energi, berättar om hur projektet passar in i Oikocredits strategi:

“Vi är stolta över att stödja långsiktig tillgång till ren energi i Guatemala. Oikocredits engagemang för förnybar energi är del av vår triple bottom line-bedömning av finansiering till partnerorganisationer som är finansiellt hållbara, har en positiv social påverkan och skyddar miljön. Vattenkraft är bara en aspekt av vårt teams portfölj, som också innehåller solenergi, vindkraft och biogas-projekt.”

Gerrit-Jan Brunink, senior investment manager för energi och klimat på Triodos Investment Management, är nöjd med investeringen och samarbetet:

“Efter att ha varit involverade i ett flertal stora och medelstora projekt inom förnybar energi på växande marknader, är vi särskilt glada och också kunna stödja småskaliga strömvattenkraftverk såsom Ixtal och Xolhuitz i Guatemala. Projekt i denna magnitud ger ren och billig energi, men har ofta svårigheter att attrahera långsiktig finansiering. Vårt nära samarbete med Oikocredit och Fidosa genom denna transaktion visar att det är möjligt att ytterligare öppna upp detta marknadssegment.”

Maria Mercedes Alvarez, syndications manager på Fidosa uppskattar expertisen som tillförts genom samarbetet:

“Fidosa har utvecklat en relation med Oikocredit och Triodos specifikt för samfinansieringen av projekt inom förnybar energi som bidrar med positiv social och miljömässig påverkan i Guatemala. Vår erfarenhet har varit väldigt tillfredsställande, tack vare den tekniska och professionella expertisen hos vår samfinansiärer.”

Jose Ricardo Chacon, VD för Grupo Kin bekräftar fördelarna med samarbetet:

”Det är tacksamt att finna stöd och möjligheter genom Oikocredit och Triodos. Tillsammans med Fidosa har vi kunnat stärka vårt projekt inom förnybar energi genom rigorösa utvärderingar av miljömässiga, tekniska och sociala aspekter. Samarbetet kommer hjälpa oss nå bättre resultat.”

Under 2014 kom 52% av energin producerad i Guatemala från förnybara källor. Guatemala fortsätter öka produktionen av förnybar energi och ökningen i kapacitet inom förnybar energi förväntas reducera elpriserna på lång sikt.

« Tillbaka