Inspirerad av människors kraft

Inspirerad av människors kraft

Hann Verheijen (1500px)10 oktober | 2016

Den 1 oktober 2016 började Hann Verheijen sitt jobb som Oikocredits nya kreditchef. Han är väl bekant med organisationen och medarbetarna då han under de fyra åren innan arbetat som chef för Oikocredit Nederländerna. Vi bad Hann berätta om sina tankar kring resan som fört honom till Oikocredit, hans nya roll och vad som ligger framför honom.

Vad fick dig att vilja arbeta för Oikocredit?

Efter att ha arbetat inom corporate finanace, bytte jag till Triodos, Europas största etiska bank, som var i riktning med mina personliga värderingar. De centrala idéerna i Oikocredits uppdrag, så som [tron på] människors makt att förbättra sina liv och den mänskliga rättigheten att leva ett värdigt liv, betyder mycket för mig. Att bli del av Oikocredit Nederländerna, den Holländska stödorganisationen, för fyra år sedan och nu Oikocredit International, har varit en naturlig utveckling. Vårt kooperativs uttalade engagemang för hållbarhet och vårt arbete för förnybar energi är också väldigt viktigt. Klimatförändringen är ett stort hot, särskilt mot vår världs mest sårbara människor.”

Vilka erfarenheter från tidigare arbeten har förberett dig för din roll hos Oikocredit?

Som chef för ”business banking” på Triodos lärde jag mig en hel del, inklusiv genom rollen som styrelseledamot i bankens mikrofinansfond. När jag senare blev chef för Oikocredit Nederländerna hade man där gått igenom en svår period. Vi återfann känslan av entusiasm och nådde stark tillväxt. Oikocredit har ett enormt ansvar för att hantera investerarnas pengar säkert och samtidigt maximera den sociala nyttan. Under marknadens konstant föränderliga villkor betyder det att [vi behöver] utveckla nya investeringssegment med acceptabel risk samtidigt som vi står fast vid vårt uppdrag.

Efter att ha arbetat med inflödet av investeringar i Oikocredit, vad kan du ta med dig till arbetet med utflödet (utlåning och investeringar)?

Inflöde och utflöde måste ju hänga ihop. Investerarna vill vara involverade i vad deras pengar bidrar till och vi måste basera vår utflödes strategi strikt på Oikocredits vision. Idag saknar en miljard människor tillgång till elektricitet och två miljarder saknar tillgång till finansiering. Sådana globala utmaningar kommer fortsätta driva vår utlåning och våra investeringar.

Vilka partners har du besökt och vad fann du mest inspirerande i fältbesöken?

I mitt arbete har Oikocredit fört mig till Kambodja, Ghana, Indien, Malawi och Peru. Pudhuaaru Financial Services delstaten Tamil Nadu i Indien är för mig en särskilt inspirerande partner. Förutom att möjliggöra finansiell inkludering för låginkomsttagare i byarna, hjälper IRCS klienterna att planera för framtida finansiella behov, såsom kostnaden för ett barns bröllop. Jag blev också mycket imponerad av entreprenörskapet hos vår partners klienter, som drömde om att säkra god hälsa och en god utbildning för sina barn. Där finns så mycket förmåga bland låginkomsttagare. På Oikocredit Nederländerna fann vi tre uppfinningsrika entreprenörer i Malawi, världens fattigaste land, som hjälpte oss att skapa en kampanj.

Vad är din vision för din nya roll som kreditchef?

Jag vill lära mig av Oikocredits rika erfarenheter och medskapa organisationens framtid tillsammans med kollegorna. Min kunskap och erfarenhet kommer, hoppas jag, hjälpa vårt kooperativ att bli mer effektivt i arbetet för ett rättvist och globalt hållbart samhälle.

« Tillbaka