Finansiering till återuppbyggnaden av kakaoproduktionen i Ecuador

Finansiering till återuppbyggnaden av kakaoproduktionen i Ecuador

lp-highlight-fortaleza-pe-2002-01.jpg09 januari | 2017

I april 2016 inträffade en kraftig jordbävning i Ecuador. Särskilt drabbade var samhällena i kustområdet. I området verkar två organisationer för kakaobönder som producerar ekologisk och fair trade-märkt kakao; Fortaleza del Valle och FONMSEAM.

Ett flertal av Oikocredits mikrofinanspartners i Ecuador påverkades av jordbävningen men de två kakao-producenterna var de som drabbades hårdast. Oikocredit svarade snabbt på hjälpbehovet genom att förse Fortaleza del Valle och FONMSEAM med medel till katastrofstöd, vilket beskrivs i den tidigare intervjun med Oikocredits landchef Lorena Torres.

Nio månader efter jordbävningen återstår fortfarande mycket arbete. Över 8800 människor lever i tält och tillfälliga bostäder utan vatten och sanitet. Oikocredit fortsätter hjälpa till med återuppbyggnadsarbetet genom båda organisationerna, även om FONMSEAM slutade vara Oikocredits partner när de återbetalade sin kredit i augusti 2016.

Omstrukturering och återuppbyggnad

Efter katastrofstödet genomförde Oikocredits landkontor i Ecuador en utvärdering av den finansiella situationen hos respektive partnerorganisation. Som resultat förlängdes lånens återbetalningstid för att ge organisationerna mer tid att återhämta sig. Oikocredit strök också räntebetalningarna för hela den utökade kreditperioden.

Kapacitetsbyggande insatser

Utöver detta har Oikocredit tagit initiativ till kapacitetsbyggande insatser, i samarbete med Max Havelaar som är en fair trade-organisation baserad i Schweiz och också är partner till Fortaleza del Valle. Under ledning av Oikocredit och med finansiering från Max Havelaar, genom en donation på 23 000 euro, syftar insatsen till att återuppbygga två förstörda lagerbyggnader i början av 2017.

Både FONMSEAM och Fortaleza mottog också extra stöd från privata initiativ från sina kunder, regeringen och ideella organisationer för återuppbyggnaden av byggnader och anläggningar. Detta har varit en avgörande insats för att klara produktionen under den mest intensiva skördesäsongen.

En starkare relation

Oikocredits engagemang efter jordbävningen har stärkt och befäst relationen med partnerorganisationerna, som båda lovordat stödet under och efter katastrofen. Förutom förlängd återbetalningstid och utbetalningen av nya lån till jordbruks- och mikrofinanspartners planerar Oikocredit att genomföra workshops i katastrofberedskap i Ecuador under 2017. Katastrofberedskap är en viktig del av Oikocredits miljöpolicy och av stor betydelse i Ecuador, som är utsatt för naturkatastrofer.

Film om Fortalezas arbete

Se filmen om vår partner Fortalezas arbete, som spelades in före jordbävningen.

« Tillbaka

Arkiv > 2017 > januari

No items found