Investerare och volontärer besöker våra partners i Filippinerna

Investerare och volontärer besöker våra partners i Filippinerna

470px-ashi-ph-1798-01.jpg09 januari | 2017

Oikocredits arbete med finansiell inkludering, hållbarhetsarbete, kvinnors ekonomiska makt och hur man bygger motståndskraft mot naturkatastrofer är några av de aspekter deltagarna i årets studieresa ska få inblick i.

Oikocredits årliga studieresa går i år till Filippinerna 8-14 januari. Gruppen, bestående av investerare i Oikocredit, ideellt aktiva och personal, reser genom regionerna Luzon och Visayas för att besöka partnerorganisationer och få inblick i hur Oikocredit arbetar med dessa organisationer. Fokus är finansiell inkludering, hållbarhetsarbete, mätning och uppföljning av sociala indikatorer (social performance management) och hur man bygger motståndskraft vid naturkatastrofer.

De partnerorganisationer studieresans deltagare ska besöka är Abrasa Multi-Purpose Cooperative (Abrasa); Ahon Sa Hirap Inc. (ASHI); Negros Women for Tomorrow Foundation Inc. (NWTF); Negosyong Pinoy Finance Corporation (NPFC); Alalay sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon Inc. (ASKI); and Center for Agriculture and Rural Development Inc. (CARD). Dessa partners erbjuder en bredd av finansiella tjänster i Filippinerna, inklusive lån och mikrofinans för inkomstgenererande projekt och jordbruksproduktion, impact-lån till små och medelstora företag (SMEs) och sociala företag. (Med impact menas att lånen syftar till att ge en positiv social effekt.)

Under 2015 uppskattades 21,6% av Filippinernas totala befolkning om 100 miljoner människor leva i fattigdom, varav 8,1% i extrem fattigdom. Filippinerna är också det tredje landet med högst risk för naturkatastrofer och var det fjärde mest katastrofutsatta landet i världen 2015, enligt FN-organet UNISDR.

Oikocredit har finansierat partnerorganisationer i Filippinerna sedan 1983 och öppnade sitt landkontor 1989. I juni 2016 hade Oikocredit 44 partners i Filippinerna varav 32 mikrofinans institut (MFIs), sex jordbrukspartners och sex sociala företagspartners.

2014 utsåg Oikocredit International Filippinerna som pilotområde för att institutionalisera arbetet med förebyggande och hantering av katastrofer (Disaster Risk Reduction & Management, DRRM) bland partnerorganisationerna. Initiativet startade i anslutning till tyfonen Haiyan, som drabbade Filippinerna i november 2013 och var en av de starkaste stormarna någonsin som dragit över ett landområde. Läs mer om det initiativ Oikocredit startade 2015 här.

Läs mer om deltagarnas intryck och möten under studieresan på Oikocredits blog.

« Tillbaka