Filippinerna: katastrofberedskap testad i praktiken

Filippinerna: katastrofberedskap testad i praktiken

CB Phillipines.JPG18 januari | 2017

För att öka våra partnerorganisationers resiliens och förmåga att hantera naturkatastrofer initierade Oikocredit för tre år sedan utbildnings-programmet Disaster Risk Reduction & Management. I förra veckan besökte deltagarna i årets studieresa partnerorganisationer i Filippinerna som behövt testa kunskapen i praktiken.

Programmet Disaster Risk Reduction & Management (DRRM) utvecklades som en del av Oikocredits miljöpolicy, som även omfattar en princip om att öka katastrofberedskapen hos Oikocredits partners för att bättre kunna möta utmaningar och konsekvenser av klimatförändringen. I spåren av förödelsen efter tyfonen Haiyan i Filippinerna valde Oikocredit landet som pilotområde för utbildningsprogrammet DRRM 2014.

Filippinerna är det fjärde mest katastrofutsatta landet i världen och enligt UN Office for Disaster Risk Reduction, drabbades 130 miljoner människor i Filippinerna av naturkatastrofer mellan 1995-2015.[1] Dessa naturkatastrofer omfattar tyfoner, översvämningar, jordskred, vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis.

Det är nästan tre år sedan Oikocredit började implementera programmet i Filippinerna och programmet utökas nu till att omfatta Kambodja, Vietnam och Indonesien och senare i år även Ecuador.

Att använda utbildningen i praktiken

Som en del av pilotprogrammet fick Oikocredits partners i Filippinerna delta i workshops där de fick formulera strategier utifrån de egna specifika behoven och utforma planer för hur organisationen ska agera och kunna fortsätta vid oförutsedda händelser, vilket också innebär samarbete med lokala myndigheter, skolor, kyrkor och krisstöd.

Alalay sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon Inc. (ASKI), en av de största mikrofinansinstitutionerna i Filippinerna, är en en av de partnerorganisationer som deltagit i DRRM-programmet. I oktober förra året när ASKI drabbades av tyfonen Sarika och supertyfonen Haima hjälpte utbildningen ASKI att snabbt kunna agera.

”ASKI kunde betala ut nödlån till sina kunder väldigt snabbt eftersom de, som ett resultat av DRRM utbildningen, hade förberett sig för den typen av lån”, berättar Marilou Juanito som är Oikocredits samordnare för kapacitetsbyggnad och sociala resultat i Sydostasien. ”De kunde svara snabbt eftersom de hade policies och riktlinjer och hade etablerat ett katastrofteam på varje avdelning.

Genom DRRM utbildningen hade ASKI hade också utvecklat ett s k ”call tree”, ett kommunikationsprotokoll som specificerar vilka individer som ska kontaktas vid ett katastroflarm. ASKI gav också utbildningar i katastrofberedskap i de lokalsamhällen de arbetar med och delade ut listor med uppgifter och kontakter till närmaste räddningstjänst och evakueringsplats.

“Tack vare DRRM-programmet, har vi sett att våra mikrofinanspartners kan fortsätta sin verksamhet inom en dag efter en naturkatastrof”, tillägger Marilou. “Tidigare tog det vanligtvis flera veckor.”

Att få se resultaten i verkligheten

Förra veckan besökte några av Oikocredits investerare, volontärer och personal  (totalt 16 personer) partnerorganisationer i Filippinerna som del av 2017 års studieresa. Katastrofberedskap var ett av ämnena de fick lära sig mer om under resan. 

Läs mer om deltagarnas erfarenheter på Oikocredits blogg.


« Tillbaka