Omvandling av teplantager förändrar liv i norra Indien (Del 1)

Omvandling av teplantager förändrar liv i norra Indien (Del 1)

AMBO-IN-02.jpg23 februari | 2017

Uppe i bergen i nordöstra Indien ligger Darjeeling, en region känd för sitt utsökta te. Vad som gör den där perfekta koppen Darjeeling möjlig är de tusentals människor som arbetar på teplantagerna. Arbets- och livsvillkoren är ofta svåra, men det finns de som arbetar med att förändra dem.

Plantageägare är i Indien skyldiga att hjälpa sina anställda med vissa grundläggande behov såsom mat, vatten och minimilön men trots detta finns stora problem med låga löner, skuldsättning, svält och barnarbete (läs mer här). Många arbetares liv är helt beroende av dessa plantager och om plantageägaren lägger ner lämnas ofta arbetarna och deras familjer i en mycket svår situation.

Mot bakgrunden av dessa utmaningar har Darjeeling Organic Tea Estates Private Limited (DOTEPL) fokuserat på att expandera teproduktionen i Darjeeling genom att köpa och återuppbygga övergivna teplantager. DOTEPL har varit framgångsrika ända sedan de köpte sin första plantage; Ambootia, som är internationellt känd för sitt utsökta och högkvalitativa te. Faktum är att plantagens te har blivit så välkänt att DOTEPL nu verkar under varumärket The Ambootia Tea Group. Företaget är bland annat certifierade av både Fair Trade och Demeter. Under de senaste 12 åren har familjeföretaget köpt 15 av de 87 existerande Darjeeling plantagerna och fortsätter att imponera med sitt goda te.

DOTEPL gör inte bara otroliga framsteg i kvaliteten på teet i Darjeeling utan förändrar också liven för arbetarna och deras familjer. Att se till att arbetarna har tillräckligt stöd och betalas rättvisa löner är prioriterat. Detta kanske kan ses som självklart men DOTEPL står ut i ett land som Indien, där över 18 miljoner människor är fast i slaveri, mer än i något annat land i världen.

Utöver minimilön, boende och mat förses arbetare med bränsle, skor, skyddskläder, varma filtar och grundläggande vård utan kostnad. Gratis mjölk distribueras genom ett program för spädbarnshälsa, Infant Nutrition Programme, och varje barn har rätt till gratis grundskola. Det sociala skyddet omfattar också sparande, pensionsfonder, bonusar och stöd till anhöriga.

Ett långsiktigt partnerskap för att göra skillnad 

Barat Khemka, vice ordförande för DOTEPL berättar hur Oikocredit stöttat initiativet genom att gå in som en av investerarna: ”Vi har använt medlen för att köpa upp övergivna plantager eller de som kämpar för att kunna fortsätta. Tusentals människor var i en osäker situation. Deras löner betalades inte ut, deras hus var fallfärdiga och de hade inte möjlighet att leva normala liv. Med Oikocredits hjälp kunde vi köpa dessa plantager och vi arbetar med att göra dem till lönsamma företag.”

Oikocredit ville gärna arbeta med DOTEPL och ingick ett partnerskap med företaget 2013, utifrån att man fokuserar på att återuppbygga plantager, stödja arbetarna, arbeta med lokala producenter och använda de främsta ekologiska odlingsmetoderna.

2016 stöttade Oikocredit DOTEPL med ytterligare en investering i företaget, för att fortsätta stödja omvandlingen av övergivna teplantager. Alla företagets plantager odlar ekologiskt te och DOTEPLs plantager är de enda i Darjeeling som använder fröer från äldre buskarar, odlade på plantagen. Detta förbättrar kvaliteten och tebuskarnas motståndskraft då de har samma genetik och längre rötter, vilket är av stor betydelse för att klara de tuffa torrperioderna. Plantagerna odlas enligt biodynamiska tekniker för att förbättra jordkvaliteten och plantorna och hindra erosion.

”Oikocredits påverkan är enorm. Stödet har haft en positiv påverkan för många av de 65 000 människor som bor på vårt företags teplantager. Det här innebär [att man bidragit till] stor social nytta liksom ekologiska förbättringar eftersom vi följer en hållbar jordbruksmodell”, berättar Sajay Bansal, Ordförande och VD för DOTEPL.

Se filmen om DOTEPL och Oikocredits påverkan

Läs del 2  om Oikocredits investering, omvandlingen av teplantagerna och om arbetet med att återuppbygga tilliten hos arbetarna. Del 2 läggs upp på svenska i nästa vecka

 

« Tillbaka