Brett samarbete ska hjälpa odlare i Latinamerika möta volatila kaffepriser

Brett samarbete ska hjälpa odlare i Latinamerika möta volatila kaffepriser

Coffee beans31 mars | 2017

De snabba prisförändringarna på kaffemarknaden rankas jämte klimatförändringen som en av de mest signifikanta riskerna som möter småskaliga odlare i Latinamerika. Fair Trade USA har dock gjort fallstudier som visar att kooperativ som tillämpar strategier för prisriskhantering har ökat odlarnas inkomster med mer än 20 procent över en ettårsperiod.

För att hjälpa småskaliga kaffeodlare att klara den volatila kaffemarknaden har Oikocredit ingått brett samarbete med Inter-American Development Bank (IDB), Fair Trade USA, Keurig Green Mountain och Catholic Relief Services i ett unikt 3-årigt kapacitetsbyggande projekt.

Bilden: Vision och mission: Aldea Global var den första av Oikocredits kaffepartners som började arbeta med offset hedging för att skydda sig mot volatila kaffepriser.

Projektets mål är att utrusta 16 kaffeproducentorganisationer i Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia och Peru med kunskap och verktyg om de bästa teknikerna för prisriskhantering, inklusive lagerhantering och så kallad offset hedging (att på förhand teckna ett finansiellt avtal med en viss köpare om en bestämt kvantitet, pris och tidpunkt och därmed minska prisrisken).

Projektet väljer ut producentorganisationer utifrån hur företaget presterar och dess sociala påverkan. Organisationerna som ingår i projektet förväntas representera 5000 medlemmar, varav de flesta småskaliga odlare. En typisk odlare odlar upp till 5 hektar mark och producerar ett årligt genomsnitt av 15 quintals (680 kg) kaffe per hektar. Den genomsnittliga bruttoårsinkomsten för de fattigaste odlare är mindre än 2 500 dollar per hektar.

En unik möjlighet för kaffekooperativ

Oikocredit kommer leda det kapacitetsbyggande programmet, som består av fyra delar:

  • Organisationsstärkande insatser: utbildningar för chefer och styrelsemedlemmar i implementering av strategier för prisriskhantering.

  • Utveckling av en verktygslåda för prisriskhantering: lagerhanteringskunskap, utbildningsmaterial, riskutvärderingsverktyg och en webbaserad prisrisksimulator.

  • Lärlingsprogram: lärotillfällen genom peer-to-peer, hos två kooperativ med stor erfarenhet av prisriskhantering.

  • Optionsfinansiering: Oikocredit kommer erbjuda finansiering för att täcka de kostnader som är relaterade till prisriskhantering.

Det här fleråriga projektet är det första programmet i sitt slag i Latinamerika. Program för utbildning i prisriskhantering i regionen har hittills antingen varit endagsutbildningar fokuserade på driften eller engångsinsatser från importörer till kunder de arbetar med. Den direkta kopplingen till Oikocredits finansieringsfacilitet är också unikt och ger ytterligare incitament för kaffeproducentorganisationerna att fortsätta stärka sina strategier för prisriskhantering.

Hållbart engagemang för prisriskhantering

Utbildningsmaterialen och verktygen som produceras genom projektet kommer vara tillgängliga för allmänheten. Projektet syftar också till att se till att en plattform för prisriskhantering etableras, som kan erbjuda utbildning och rådgivningstjänster till kaffeproducentorganisationer över hela Latinamerika. Oikocredit, Fair Trade USA, Keurig Green Mountain och Catholic Relief Services har också som mål att föra vidare och anpassa utbildningarna till andra länder där de arbetar.

Frank Rubio, Oikocredits globala jordbrukschef, berättar:

”Det här är ett fantastiskt steg mot att förbättra livsvillkoren för småskaliga kaffeodlare i Latinamerika. Oikocredit är stolta över att samarbeta med IBD, Fair Trade USA, Keurig Green Mountain och Catholic Relief Services i detta speciella projekt. Vi hoppas skapa ett hållbart engagemang för prisriskhantering hos våra kooperativ – och det är spännande att det är en möjlighet att expandera detta bortom kaffe(odlingen) i Latinamerika.”

För att hjälpa till att sprida resultaten från projektet finns också ett samarbete med plattformen SAFE (The Sustainable Agriculture, Food and Environment Platform), som består av en bredd av stakeholders och initierats av Multilateral Investment Fund och samordnas av Hivos.

« Tillbaka