Kooperativ, banker och utvecklingsekonomi: Thos Gieskes väg till Oikocredit

Kooperativ, banker och utvecklingsekonomi: Thos Gieskes väg till Oikocredit

Thos Gieskes.jpg05 april | 2017

I veckan tillträdde Thos Gieskes som ny vd för Oikocredit. Med en bakgrund inom utvecklingsekonomi och över 30 år av ledarskap på en kooperativ bank ser Thos fram emot sin nya roll inom en organisation han tror på.

Hur skulle du beskriva dig själv?

Att arbeta med människor och utvecklas tillsammans är viktigt för mig. Det kanske låter konstigt att det kommer från någon som jobbat inom bank i så många år, men medan siffror är viktiga är människor så mycket viktigare. Jag har varit del av många framgångsrika team och den största delen är att kunna fira framgångarna tillsammans och sträva framåt tillsammans när utmaningar uppstår.

Du arbetade för Rabobank, en internationell bank med huvudkontor i Nederländerna, i nästan 30 år. Vad motiverar dig att fortsätta arbeta för en kooperativ finansiell institution?

Över åren har jag lärt mig att den kooperativa modellen är extremt kraftfull. Kooperativ är människor som kommer samman med ett gemensamt mål som de vill sträva mot. Min erfarenhet har visat mig att för man samman starka ledare och passionerade människor tillsammans för ett gemensamt mål kan man verkligen få företaget att blomstra. Det är också ett bra sätt att organisera dig själv och behålla känslan av meningsfullhet inom organisationen.

Och vad motiverar dig att arbeta med Oikocredit mer specifikt?

När jag först såg annonsen för vd-tjänsten vände jag mig till min fru och sa: “Det här jobbet ser ut att vara skrivet för mig”. När jag läste mer om Oikocredits uppdrag och värderingar och den roll Oikocredit vill fylla i världen, visste jag att detta är vad jag måste göra. Att få lära sig om hur människor kommit samman i över 40 år för att investera sina pengar på ett bättre sätt var verkligen inspirerande. Oikocredit grundades på basis av att investera i människor, och det är precis som jag själv.

Dessutom tror jag på att kombinera en solid affärsplan med ett socialt uppdrag. Jag har mött många organisationer som gör väldigt bra arbete socialt, men som inte levererar professionellt eller finansiellt. Man behöver verkligen både och, och det är det jag uppskattar hos Oikocredit.

Hur väl stämmer din passion och/eller erfarenhet med Oikocredits vision [ett globalt, rättvist samhälle i vilket resurser delas hållbart och alla människor får egenmakt att göra de val de behöver för att skapa ett värdigt liv]?

Jag tror att min passion för människor och bakgrunden som utvecklingsekonom, tillsammans med min erfarenhet från bank och ledarskap, går väl i linje med Oikocredits vision. Visionen sammanträffar med vad jag lärde mig för många år sedan i Nicaragua, under min avhandling om volontärarbetare som hjälpte till under kaffeskörden i Nicaragua. Jag såg hur hjälp till människor är så mycket mer kraftfull när du ger dem redskap att hjälpa sig själva. Det är hållbart. Det finns alltid kriser där akuta donationer är den enda lösningen, men över tiden är den bästa lösningen att ge människor möjligheten att resa sig. Det är det Oikocredit gör, och det är vackert.

Vilka erfarenheter från dina tidigare jobb har förberett dig för att jobbet som vd för Oikocredit?

De senaste 30 åren, när jag levt och arbetat i olika delar av världen, har förberett mig för denna position. Under den mest nyliga erfarenheten i Sydney var jag ansvarig för Rabobanks affärer, med en balansräkning på omkring 30 miljarder Australiensiska dollar, arbete med en personalstyrka på 1200 personer runt omkring i regionen och av alla olika nationaliteter. För mig är detta det ultimata testet för att visa hur man korrekt och framgångsrikt förvaltar ett företags portfölj. Som utvecklingsekonom och finansexpert kan jag bidra till både den sociala och den affärsmässiga delen av Oikocredit.

Du har arbetat I olika länder och nu går du in i ännu en internationell organisation, vad är det som gör att den internationella arbetsmiljön lockar dig?

Så länge jag kan minnas har jag sett mig mer som en världsmedborgare än som en holländsk medborgare. Det är fascinerande att möta människor som kommer från olika länder, kulturer, bakgrunder och religioner och att se hur man ändå kan känna samhörighet.

Det finns ett värde i att lära sig från olika länder och kulturer där människor har andra sorters expertis. Att lära sig om jordbruk i Latinamerika, till exempel, gav mig ett annat – men avgörande – perspektiv på mitt arbete i Australien. Att ha fått både insikter och erfarenheter har varit nyckeln för min utveckling.

Vad ser du fram emot under dina första månader hos Oikocredit?

Jag ser verkligen fram mot att lära känna mina nya kollegor och få en djup förståelse av hur allt fungerar i Oikocredit. Så, jag ser fram emot att fråga massa frågor och lära mig så mycket jag möjligen kan. Det kommer bli fantastiskt att se var min kunskap och erfarenhet bäst kan bidra till organisationen.

« Tillbaka