Investeringar i hälsovård och utbildning

Investeringar i hälsovård och utbildning

Sanatorio 9 de Julio's hospital staff.jpg

Sanatorio 9 de Julio's hospital staff

24 april | 2017

”Hälsovård och utbildningsinstitutioner har en nyckelroll i utvecklingen av samhällen och länder. Men statliga investeringar är ofta otillräckliga”, berättar Fátima Goti, Oikocredits landschef i Argentina.

Finansiering till partners som erbjuder hälso- och utbildningstjänster i områden där människor har låga inkomster är en del i Oikocredits arbete med att förbättra människors livsvillkor. Här är exempel från de fattigaste provinserna i Argentina.

“Vi stödjer utvalda hälso- och utbildningspartners som delar vårt mål om att förbättra livskvaliteten för de mest utsatta människorna, och särskilt de som tillhandahåller tjänster i de inre delarna av landet, långt från huvudstaden Buenos Aires", berättar Fátima Goti.

Att tillhandahålla hälsovård i de fattigaste provinserna

Sanatorio 9 de Julio är en privat hälsovårdsinstitution i Tucumán-provinsen som grundades på 1950-talet av fyra erkända läkare. Sjukhuset erbjuder ett brett spektrum av medicinska tjänster och är specialiserade på intensiv vård, mödravård och vård av nyfödda. Mer än 90% av patienterna lever på låga till medelinkomster och många arbetar inom offentliga sektorn. Sanatorio 9 de Julio har varit Oikocredit-partner sedan man påbörjade en expansion av verksamheten 2012.

Sanatorio 9 de Julio's akut- och intensivvårdsenhet

Bilden: Sanatorio 9 de Julio's akut- och intensivvårdsenhet

“Vi finansierar Sanatorio 9 de Julio mot bakgrund av att de i över 60 år har tillhandahållit hög-kvalitativ hälsovård i en av de fattigaste och mest tätbefolkade provinserna i Argentina där hälsovård är svår att få tag på.” Berättar Fátima Goti. “Sjukhuset ger inte bara service till hela provinsen utan tar också emot patienter från de angränsande provinserna.”

Sanatorio 9 Julio tillhandahåller utbildning och praktik för läkare och sköterskor och är beslutsamma att bidra till fortsatta förbättringar inom vården. De välkomnar patienter från nästan alla sjukvårdsförsäkringar och, genom avtal med provinsregeringen, tar de emot patienter som saknar privat eller facklig sjukvårdsförsäkring eller som av andra anledningar inte kan behandlas inom offentliga institutioner.

Sanatorio 9 de Julio's sjukhuspersonal

Bilden: Sanatorio 9 de Julio's sjukhuspersonal.

Genom att tjäna de fattigaste och mest utsatta i samhället spelar Sanatorio 9 de Julio en viktig roll i samhället och har en positiv påverkan på lokala hälsoindikatorer, särskilt dem för spädbarnsdödlighet. Sjukhuset arbetar också med hälsoutbildning, driver bostadsprojekt och köper upp större partier matvaror så att personalen kan köpa mat till ett lägre pris.

Att kombinera hälsovård och utbildning

En annan av Oikocredits partners är Fundación del Gran Rosario–Instituto Universitario del Gran Rosario (FGR-IUGR), en universitetsbaserad utbildnings- och forskningsinsitution specialiserad på rehabilitering, sjukgymnastik och kinesiologi (kroppsrörelsevetenskap) samt utbildningspsykologi. FGR-IUGR grundades år 2000 i Rosario city i Santa Fé-provinsen och har varit en Oikocredit-partner sedan 2010. Institutet är känt för den höga standarden på sina hälso- och utbildningstjänster.

FGR-IUGR’s faciliteter omfattar Centro Universitario Rosario Inclusiva, som erbjuder människor med funktionshinder terapi och träning, och Centro Médico Ortroprotésico y Kinésico, som förser och rehabiliterar patienter med ortopediska hjälpmedel och proteser, såsom artificiella kroppsdelar. Studenterna praktiserar på sjukhus, kliniker, samhällscenter och utbildningsinstitutioner på alla nivåer inom och omkring Rosario, inklusive arbete med människor med speciella behov. FGR-IUGRs tjänster är gratis för människor med låga inkomster och erbjuder utbildningsstipendier till studenter med låga inkomster.

Genom avtal med de lokala provinsiella myndigheterna erbjuder FGR-IUGR gratis hälsotjänster på 25 offentliga sjukhus. Det finns ett akademiskt samarbete mellan Nacional de Rosario, andra institutioner på nationell nivå, utländska universitet, samt uppbyggnad och stöd till grundskolor och gymnasier. Sedan 2007 har FGR-IUGR varit en implementerande partner inom Argentinas nationella familjeprogram, med stöd av Inter-American Development Bank.

Fátima Goti tillägger: “Fundación del Gran Rosario står ut genom sitt engagemang för fysiska och motoriska funktionshinder. Tack vare universitetet kan låginkomsttagare, som inte har råd att betala för studier eller medicinsk behandling, få del av kurser och behandlingar som de annars inte skulle kunnat få tillgång till”.

Mer om Oikocredits hälso- och utbildningspartners

För att få reda på mer om Oikocredits arbete med partners inom området hälsa, utbildning och andra sektorer, besök vår partner-databas. Använd sökfiltren och se partners i en lista eller utmarkerade på världskartan.

 

« Tillbaka

Arkiv > 2017 > april

No items found