Fair trade - skapar möjligheter och förverkligar drömmar

Fair trade - skapar möjligheter och förverkligar drömmar

1532-manos-uy-1500px-03.jpg18 maj | 2017

Det stora antalet som fikade Fairtrade och deltog i World Fair Trade Challenge 11-13 maj synliggjorde och visade stöd för många av våra fair trade-partners. - Varför är fair trade så viktigt att stödja?

Fair trade kan definieras som “en rörelse vars mål är att hjälpa producenter i utvecklingsländer få rättvist betalt för sina produkter för att minska fattigdom, stödja etiska villkor för arbetare och jordbrukare och främja miljömässigt hållbara metoder”.

Fair trade-rörelsens mål stämmer väl med Oikocredits vision och mission. Oikocredit investerar i 91 fair trade-organisationer runt om i världen och har genom lån och investeringar hjälpt många pionjärer inom fair trade. Vi engagerar oss i fair trade-organisationer, våra partnerorganisationer, för att de bidrar till och strävar efter att förverkliga visionen om en mer rättvis och hållbar värld.

Fair trade ska ge producenter bättre betalt och premier till investeringar i lokalsamhället. Ännu större skillnad kan vi göra om producenterna får ta del av vinsterna från hela produktionskedjan. Den relativt låga vinst som kan tas ut på råvaran kommer den enskilda producenten till gagn, medan förädlingen ofta sker av större företag långt ifrån det land där råvaran produceras.

I Uruguay har Oikocredits landkontor arbetat med att utveckla och finansiera alla parter i värdekedjan för att förbättra livsvillkoren på landsbygden och ge de fattigaste producenterna del av vinsterna i förädlingen. Ull är en av Uruguays traditionella produkter och starkt kopplad till landsbygden. Jordbrukare som ägnar sig åt fårskötsel är ofta de med de allra lägsta inkomsterna. Istället för att exportera ullen förädlas den av hantverkare, ofta kvinnor, organiserade i kooperativ. Hantverk kan vara ett sätt för att öka sina inkomster och kunna försörja sig på landsbygden. Oikocredits finansiering av hela produktionskedjan har gett de fattigaste producenterna del av vinsterna som uppstår när råvaran förädlas från ull till plagg, filtar och mattor.

Vår fair trade-partner Manos del Uruguay förädlar ull till vackra garner, kläder och andra fair trade-produkter som säljs både inom landet och till den internationella marknaden. I det senaste blogginlägget får vi en inblick i Manos del Uruguays arbete och påverkan som fair trade-organisation och tips om var det går att köpa Manos del Uruguays fair trade-garn och kläder.

Hitta alla våra aktuella fair trade-partners via projektkartan.

« Tillbaka

Arkiv > 2017 > maj

No items found