Oikocredit leverar nya insikter kring rural-urban fattigdom

Oikocredit leverar nya insikter kring rural-urban fattigdom

0902-rspi-ph-1500px-04.jpg12 juni | 2017

Stödet till finansiell inkludering i låginkomstländer genom investeringar i mikrofinansinstitutioner är centralt för Oikocredits uppdrag. En ny studie har tittat närmare på de långsiktiga effekterna.”Vi behöver också veta mer om hur detta arbete påverkar livet för de människor som tar emot lånen”, menar Thelma Brenes Muñoz från Oikocredits team för social performance.

För att ta en närmare titt på de långsiktiga effekterna av mikrofinans och eventuella skillnader mellan stad och landsbygd, tog Thelma och Mayank Kumar Jain fram en studie utifrån frågeställningen Do rural microcredit borrowers fare better in reducing poverty than urban borrowers? (ladda ner: hela dokumentetsammanfattning) Studien har bidragit till att öka kunskapen både inom Oikocredit och mikrofinanssektorn i stort.

Asien står för största dataunderlaget

Att välja rätt mikrofinansintitutioner (MFIs) för forskningsarbetet var avgörande. Thelma berättar att de tittade efter MFIs med den längsta dokumentationen av data i landsbygdsområden som använd mätverktyget PPI, Progress out of Poverty. De MFIs man valde ut var ASKI och RSPI i Filippinerna, och SVCL i India.

Både Filippinerna och Indien har hög fattigdom på landsbygden och alla MFIs i studien hade samlat tillräckligt med data för att Thelma och Mayank skulle kunna titta på förändringar i fattigdomsnivå över tid.

”Det är viktigt för både Oikocredit och MFIs att analysen är tillförlitlig”, förklarar Thelma. ”Då krävs stora mängder data, insamlad över lång tid, och Asien är den bästa regionen för att få fram detta.”

Grönsaksodlare som är klienter hos mikrofinansinstitutionen RSPI i Filippinerna.

Utvecklar kunskap inom sektorn

Tidigare studier har jämfört fattigdomsnivåer mellan låntagare på landsbygden och i städer vid en enskild tidpunkt. ”Men man kan enbart se hela bilden om man studerar historisk data”, menar Thelma.

Det finns flera fördelar med att göra så detaljerad forskning. För det första gynnar det Oikocredit och partnerorganisationerna: ”Genom att veta effekterna av mikrokrediter i specifika områden, hjälper det alla inblandade, både MFIs och Oikocredit, att förbättra sina sociala målsättningar”, förklarar Thelma.

Den andra anledningen är att, medan det finns forskning inom mikrofinans, finns det få studier som tittar på effekterna av fattigdom över tid. Det gör Oikocredits forskning till ett ovärderligt bidrag till den samlade globala mikrofinanskunskapen.

Vad är nästa steg?

Framgången och resultaten från studien har genererat idéer till nya forskningsprojekt, ett direkt kopplat till slutsatserna från den nuvarande studien. ”Ett ämne vi ska titta på är omsättningstakt och client exits”, berättar Thelma.

När klienter lämnar (s k client exits) en MFI utan att återvända för ytterligare lån, betyder det att MFIn måste hitta nya klienter. Oikocredits avdelning för social performance vill undersöka huruvida klienterna lämnar för att de faktiskt inte längre behöver finansiering, eller om det finns andra anledningar.

Det andra forskningsprojektet som är planerat handlar om kön och fattigdom över tid, ett annat ämne som saknar studier utifrån data från ett längre tidsspann.

Läs en sammanfattning av studien Do rural microcredit borrowers fare better in reducing poverty than urban borrowers? Eller ladda ner hela dokumentet.

« Tillbaka