Oikocredits Jordbruksrapport 2016

Oikocredits Jordbruksrapport 2016

Agriculture report 2016 DEF cover.jpg13 juni | 2017

Oikocredits jordbruksrapport 2016 finns nu online. Rapporten presenterar trender i portföljutvecklingen, kvalitet och sammansättning över de senaste fyra åren.

Sedan 2013 har jordbruksportföljen växt med 145% från 64,1 miljoner euro till 157,3 miljoner euro i lån och investeringar. Data över effekterna indikerar att antalet småskaliga jordbruksproducenter ökat med nästan 293 850 jordbrukare. Antalet arbetstillfällen hos våra jordbrukspartners har ökat med över 21 700 och når nu upp till totalt 40 872 tillfälliga och permanenta jobb.

Den gemensamma nämnaren mellan alla våra jordbruksinvesteringar är syftet att ha en direkt och positiv påverkan på småskaliga jordbrukares livsvillkor och de samhällen de bor i. Vi tror att det bästa sättet att uppnå en sådan effekt är genom hållbara jordbrukstekniker, som fokuserar på miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner inom respektive jordbruk.

Läs hela jordbruksrapporten här

« Tillbaka