40 miljoner människor, 84% kvinnor, nåddes genom inclusive finance-partners 2016

40 miljoner människor, 84% kvinnor, nåddes genom inclusive finance-partners 2016

cover-spm-report-2016-uk.jpg27 juni | 2017

Idag släpps Oikocredits Social & Environmental Report 2016 - Strengthening people and planet. Rapporten är mer detaljerad än tidigare år och inkluderar nya mått på sociala och miljömässiga effekter samt hur Oikocredits arbete relaterar till FNs Globala hållbarhetsmål.

Rapporten omfattar detaljerad redovisning av Oikocredits finansieringsområden, sociala och miljömässiga indikatorer. Inclusive finance stod för 78% av Oikocredits 1 047 miljoner euro i utvecklingsfinansiering 2016. Den resterande delen av portföljen av utvecklingsfinans investerades till största delen i organisationer inom jordbruk - inklusive 85 fair trade-organisationer - och inom förnybar energi.

Rapporten omfattar också nya miljömässiga indikatorer. 2016 års projekt med stöd av Oikocredit försåg uppskattningsvis 5 400 hushåll med ren energi och bidrog till 6 960 ton undvikna CO2-utsläpp.

Thos Gieskes, vd för Oikocredit: ”Med över 40 års erfarenhet är Oikocredit unikt positionerad att hjälpa till att möta långvariga ojämlikheter, främja rättvis handel och stödja omställningen till en lågkolekonomi.”

“Oikocredit är förpliktigade att göra rigorösa resultatmätningar och har ett innovativt, integrerat arbetssätt inom utvecklingsfinans. Vi tror på att skapa finansiell avkastning genom ett starkt engagemang för sociala och miljömässiga mål.”

Läs pressreleasen

Läs hela Social and Environmental Performance Report 2016

« Tillbaka