“Tillsammans är vi en rörelse.’’ Thos Gieskes’ första månader på Oikocredit [intervju]

“Tillsammans är vi en rörelse.’’ Thos Gieskes’ första månader på Oikocredit [intervju]

Thos Gieskes V2.jpg05 februari | 2018

Vi fick en tid med Oikocredits verkställande direktör, Thos Gieskes, för att höra om hans första månader på detta globala kooperativ. I intervjun berättar han om några av Oikocredits styrkor och utmaningar tillsammans med insikter från hans första tid i organisationen.

Kan du berätta för oss om dina första månader på Oikocredit?

Jag har sett en hel del det senaste året, och det har varit en fantastisk erfarenhet. Varenda dag är jag ivrig att komma till kontoret och se var jag kan bidra med och hur jag kan vara med och skapa mer värde. På sätt och vis har jag hittat mitt hem här, Det är här jag vill vara, och jag ska göra mitt bästa för att utföra vad som förväntas av mig. De senaste månaderna har jag mest ägnat mig åt att lära känna inte bara de olika delarna av organisationen, men också kollegorna och branschen. Jag är ännu på en inlärningskurva, men jag känner också att kurvan gradvis planar ut och jag kan fokusera mer.

Har det varit några händelser som stuckit ut särskilt?

Det har redan varit flera inspirerande händelser vid möten med både investerare och våra kollegor och partners världen runt. T ex blev jag överraskad av att så många investerare dök upp på en lördag - liksom på vår årliga bolagsstämma med vår stödförening i sydvästra Tyskland – angelägna att få delta i samtal om Oikocredit. Våra medlemmar och investerare har en stark önskan om att Oikocredit ska fullgöra sin vision och sitt uppdrag, och för mig var det fantastiskt att se hur många människor som bryr sig om och är engagerade i organisationen.

Jag har också rest till flera länder där vi finansierar partnerorganisationer. En partner jag mötte i Costa Rica, ett kaffekooperativ, stack verkligen ut för mig. Detta kaffekooperativ stödde kaffebönder med allt annat än kaffe. När kaffeodlingen blev väletablerad insåg de att det bästa sättet att stödja bönderna var att hjälpa dem att odla alternativa grödor, så att de inte enbart var beroende av kaffe. De fokuserade också på att organisera utbildningar, ge skolgång till böndernas barn och mycket annat. Det uppmuntrade mig att se hur detta kooperativ utvärderade sina kunders nuvarande behov och hittade olika metoder för att stödja dem på bästa möjliga sätt.

Oikocredit arbetar just nu med att uppdatera sin strategi, kan du ge oss lite inblick i detta?

Vi gör inte om vår strategi helt, men vi vill titta på hur vi kan fokusera mer på vår nuvarande strategi, och se var vi kan förbättra vår sociala och miljömässiga påverkan samtidigt som vi garanterar finansiell hållbarhet. För att fokusera mer behövde vi experter som kan ge oss insikt och perspektiv utifrån. Därför har vi anlitat ett konsultföretag som arbetar inom ”impact investment sector”*). De har samlat omfattande forskning och extern information som kan hjälpa oss att gå vidare i rätt riktning.

Vad är några av de utmaningar som du har sett?
Som i alla organisationer finns det alltid interna utmaningar, men några av de viktigaste utmaningarna vi står inför är faktiskt orsakade av externa faktorer. En av dem är lågräntemiljön, som inte gynnar en organisation som vår som får sin största intäkt från räntorna. En annan utmaning är den försvagade amerikanska dollarn. Många av våra lån och intäkter är i amerikanska dollar medan vår finansiering och våra utdelningar är i euro. Ibland är växelkurserna till vår fördel, men för tillfället ser vi att de påverkar vårt resultat negativt. Som en följd av dessa utmaningar ser det mycket osannolikt ut att vi kommer att få ett resultat för 2017 som är tillräckligt för att upprätthålla 2% utdelning, som våra investerare är vana vid.

Det finns givetvis faktorer som vi kan påverka. Vi siktar bl a på ökad fokus och effektivitet. Jag tror att om vi fokuserar på några få nischer, och är ledande på de områdena kommer det att återbetala sig när det gäller påverkan och ekonomiska resultat.

Vilka styrkor har Okiocredit att bygga vidare på?

Människorna som skapar Okiocredit är väldigt starka. Inte bara vår personal, utan även människorna som står bakom organisationen. Det är över 50.000 individer som antingen genom investeringar eller volontärarbete hjälpt till att styra Okiocredit. Tillsammans är vi en rörelse, och det gör oss till en unik organisation och en oerhört stark och pålitlig partner för de organisationer vi arbetar med. Det är inte de finansiella marknaderna som styr oss, utan engagemanget och idealen hos människorna bakom Oikocredit. En annan styrka är det faktum att vi har över 40 år av lyckad verksamhet i många länder. Länder där vi har en djup relation med människorna vi arbetar med. Vi har backat upp våra partners under lång tid, och kommer att fortsätta att göra det, och det ger människor förtroende.


*) Begreppet impact investment sector har ännu inte funnit sin svenska översättning, men är absolut på väg in i Sverige och övriga Norden. Enkelt uttryckt handlar det om investeringar som gör i syfte att stödja olika former av samhällsförändringar.

« Tillbaka