Thos Gieskes - varför vi har uppdaterat vår strategi och hur vi gör för att påverka ännu mer!

Thos Gieskes - varför vi har uppdaterat vår strategi och hur vi gör för att påverka ännu mer!

Thos-Gieskes-web.jpg

Thos Gieskes, Managing Director, Oikocredit

07 juli | 2018

Förra månaden meddelade vi Oikocredits finansiella resultat och presenterade  vår uppdaterade strategi. Vår VD, Thos Gieskes, berättar här mer om vad som är annorlunda med den nya strategin, varför fokus är så viktigt och hur social impact kommer att fortsätta vara Oikocredits hjärtefråga.

Varför har Oikocredit uppdaterat sin strategi?

Oikocredits arbete och uppdrag är mer relevant än någonsin för att kunna bidra till mesta möjliga social impact. Det är vårt ansvar att säkerställa att Oikocredit gör sitt bästa. Liksom alla framgångsrika organisationer anpassar vi oss till förändringar, men vi förändrar inte vårt DNA. Vi är fortfarande - och kommer alltid att vara - dedikerade till att förbättra livet för människor med låga inkomster.

Det vi gör är att vi skärper fokus i vår befintliga strategi. Efter att ha utfört en grundlig analys av hur vi kan maximera vår social impact har vi bestämt vilka sektorer och regioner vi ska fokusera på. Vi ser också över hur vi ska organisera oss mer effektivt och utöka våra möjligheter att göra ett bra jobb, både för vår organisation och för människorna vi jobbar med.

Vad tvingar dig att uppdatera strategin nu?

Om du tittar på Oikocredits framgång hittills har vi mest byggt den på att tillhandahålla finansiering och kapacitetsuppbyggnad till partnerorganisationer som ingen annan är villig att låna ut till. Nu erbjuder andra investerare och institutioner också finansiering till dem. De har följt vårt exempel och vi är stolta över att ha skapat en väg för andra att följa. Men det är dags för Oikocredit att ta nästa steg för att kunna göra ännu större inverkan i människornas liv.

Vi vill fortsätta att tillföra värde åt våra partnerorganisationer på ett sätt som andra investerare eller institutioner helt enkelt inte kan. Vi ser att vi uppnår det genom att vara den investerare som verkligen sätter sociala konsekvenser först och fungerar som en katalysator.

Vad betyder ”katalysator” för Oikocredit?

Det innebär att vi för samman parter som annars inte naturligt skulle träffas, för att skapa något som är större än summan av dess delar.

Vi har bra exempel på var Oikocredit redan har gjort det. Titta på det prisriskhanteringsprojekt vi arbetar på, med olika aktörer för att gynna kaffebönder i Latinamerika. (link: https://www.oikocredit.coop/k/n171/news/view/251341/235625/enhancing-coffee-cooperatives-price-risk-management.html)

Tack vare våra globala nätverk, våra lokala partners, vår historia och vår medlemsbas är vi unikt placerade för att föra samman olika spelare och skapa en positiv förändring.

Vi har också en speciell ställning eftersom våra investerare tänker långsiktigt och är mer inriktade på att skapa sociala konsekvenser än finansiell avkastning. De vill att vi ska använda deras pengar under en period för att göra skillnad i världen. Det ger Oikocredit en unik ställning för att sätta sociala konsekvenser högst upp på agendan.

Vad vill du uppnå med den uppdaterade strategin?

Vi har en tydlig ambition, vi vill fokusera på att förbättra livet för människor med låg inkomst i områden där behov och möjligheter är störst. Vi vill maximera vår social impact samtidigt som vi skyddar miljön och ger en rättvis ekonomisk avkastning.

Vi vill leda den positiva förändringen, vara den sociala investeraren och utvecklingspartnern man först kommer att tänka på för våra partnerorganisationer. Vi vill erbjuda våra investerare chansen att vara en del av en global rörelse för social förändring.

För att anpassa vår organisation efter den här ambitionen måste vi göra ändringar i var och hur vi arbetar. Vi måste bli mer fokuserade, effektiva och starkare i vår ställning för att bygga vidare på vår roll som katalysator.

Den största aspekten i den förnyade strategin är ökat fokus. Det betyder att vi inte längre kommer att röra oss i alla riktningar utan istället väljer vi noggrant var vi får högst mervärde.

Vilka ändringar görs?

För Oikocredit är Afrika, Asien och Latinamerika regioner där vi är övertygade om att vi kan uppnå störst social impact. Det betyder att vi inte längre fokuserar på Östeuropa och Centralasien. Det har varit ett svårt steg att ta och det får tyvärr konsekvenser för personal och partnerorganisationer och vi har jobbat hårt för att stödja dem genom övergången.

Vi kommer att se över våra nuvarande åtaganden, men vi gör inga nya investeringar i Östeuropa och Centralasien.

Vi är oerhört stolta över vad vi uppnått i dessa regioner under den tid vi har arbetat där. Våra medarbetare och partnerorganisationer har alla gjort ett bra arbete och vi har sett stora framsteg.

Det finns också ett antal andra länder där vi har beslutat att inte längre göra nya investeringar. Det är främst länder i Afrika, där vi har väldigt få partners och ser begränsade möjligheter för Oikocredit just nu.

De här ändringarna gör vi eftersom det helt enkelt inte är möjligt för Oikocredit att fortsätta att arbeta i så många länder som vi gör för närvarande. Så vi var tvungna att göra ett val. Det grundades på noggranna undersökningar som vi gjort: internt, externt, utvärdering av tidigare sociala och ekonomiska prestationer och försök att förutsäga  hur det kommer att se ut i framtiden.

Nu vet vi att Afrika, Asien och Latinamerika kommer att vara de regioner som vi kommer att fokusera på framöver. Detta fokus kommer att hjälpa oss att förstärka den positiva förändring som Oikocredits arbete skapar.

Vad kan du berätta om fokusområdena?

Vi kommer att fortsätta arbeta inom sektorerna ekonomisk integration, jordbruk och förnybar energi, där vi har mest kompetens. Vi kommer också att fokusera ännu mer på dessa områden för att säkerställa att vi maximerar vår sociala impact. Som alltid är det nödvändigt att följa upp och hålla fast vid våra beslut för att garantera att planerna genomförs framgångsrikt. Det innebär att vi inte kommer att finansiera sektorer utanför våra fokusområden.

Vid ekonomisk integration kommer vi att fördjupa vårt engagemang med våra mikrofinanspartners och banker som tillhandahåller lån till små och medelstora företag för att hjälpa dem att öka sitt värde. Vi söker också partnerskap utöver traditionella finansinstitut, till exempel med fintech-företag som riktar sig till  samhällen som inte är särskilt försedda med innovativ finansiell teknik.

Jordbruk är en sektor som skiljer sig över hela världen, vi kommer att fokusera på viktiga grödor i varje region. Inom detta fokusområde använder vi vår expertis för att bäst stödja våra jordbrukspartner och de mindre jordbrukarna som de betjänar.

I fokusområdet förnybar energi fokuserar vi på våra investeringar där det finns tydliga fördelar för lokalsamhällen och där Oikocredit kan addera verkligt värde. Vi kommer att lägga ett starkare fokus på projekt som genererar maximal social impact, i synnerhet off-grid sol, utvalda nätverksinfrastrukturprojekt och ofarlig matlagning..

Vad är nästa steg?

Först vill vi genomföra vår fokusplan i hela organisationen. Detta kommer att hjälpa oss att nå vårt uppdrag på ett mer effektivt sätt. Vi ska titta på de bästa sätten att minska komplexiteten och öka effektiviteten i vår organisation. Vi vill vara säkra på att vi utnyttjar våra resurser optimalt.

Vi tror på att vara nära våra partners genom ett nätverk av lokala kontor. Det är en nyckel till framgång och som skiljer oss från våra konkurrenter. Vi utvärderar hur vi kan förbättra detta arbetssätt för att bättre kunna tjäna våra partners, både via våra lokala kontor och centralt.

Att uppnå fokus och minska komplexiteten är en process som vi vill slutföra inom kort, men det är ett långsiktigt engagemang. Det är en del av att kontinuerligt sträva efter att maximera vår social impact och det värde vi kan lägga till genom att vara en katalysator.

Vår långsiktiga vision är att Oikocredit ska vara en flexibel och smidig organisation. På det sättet kan vi fortsätta att reagera på förändrade miljöer och se till behoven hos de människor vars liv vi strävar efter att förbättra. Naturligtvis innebär det att vi fortsätter investera i personerna vi jobbar med, våra processer och system.

Det yttersta målet är att vara den sociala investeringsorganisationen som valts för våra investerare, vår personal, våra samarbetspartners och - viktigast - för de med låg inkomst som våra partners arbetar för. Det är ett mål som jag tycker att vi alla kan känna oss inspirerade av att arbeta mot.

« Tillbaka