Intervju med Ging Ledesma, Oikocredits direktör för investerrarelationer och social utväxling

Intervju med Ging Ledesma, Oikocredits direktör för investerrarelationer och social utväxling

Ging Ledesma, Oikocredit’s Investor Relations and Social Performance Director17 juli | 2018

Oikocredit har nyligen publicerat sin senaste miljö- och sociala redovisning som visar att det världsomspännande kooperativet överträffar genomsnittet i sektorn när det gäller hur man når kvinnliga kunder. För att få veta mer om detta och andra höjdpunkter i rapporten och för att få en bättre förståelse för varför Oikocredit gör denna typ av rapportering har vi pratat med Ging Ledesma som är ansvarig för investerrarelationer och och social utväxling inom Oikocredit.

  1. Varför är det viktigt för Oikocredit att rapportera om sina partners sociala och miljömässiga prestanda?

Oikocredit uppnår social påverkan genom de partnerorganisationer som vi stöder och deras aggregerade prestation blir sammantaget effekten av vår investering. Social påverkan, hänsyn till miljön och rättvis finansiell avkastning är inte bara avgörande för Oikocredit utan även för dess medlemmar och investerare som tror på vårt uppdrag som är att på ett hållbart sätt tillhandahålla finansiella tjänster och stöd till organisationer som förbättrar livskvaliteten i låginkomstsamhällen. Vi vill vara transparenta och ställa oss själva till svars genom att rapportera hur väl vi lever upp till dessa ambitioner.

På samma sätt vill vi underbygga samma anda av transparens och ansvar bland våra partnerorganisationer genom att be dem att rapportera hur de presterar i förhållande till sina uppdrag och mål. Genom att undersöka, bevaka och analysera social utveckling får vi hjälp med att analysera var våra partners behöver stöd och var vi kan addera värde genom kapacitetsbyggande åtgärder.

  1. Vad avslöjar rapporten om Oikocredit?

Den visar att vi strävar att gå bortom och utöver för att försäkra oss om att våra partnerorganisationer gör sitt bästa för att betjäna sina kunder. Till exempel tittar vi inte bara på deras resultat och aktiviteter utan också på förhållandet mellan deras sociala mission och uppförande såsom den återspeglas i deras policyer. Dessa policyer inkluderar att upprätthålla kundernas välstånd, stödja jämlikhet, miljöhänsyn-, skydd och liknande. Vi tittar även på medarbetartillfredsställelse och är uppmärksamma på styrningen av våra partners och hur deras sociala mission genomförs av styrelse och ledning.

Rapporten visar vi framgångsrikt når våra målgrupper. Vår inkluderande finansportfölj går bra när det gäller att nå kvinnor och jordbruksportföljen går bra i termer av att nå småjordbrukare.

  1. Är det några väsentliga förändringar eller nya utvecklingssteg i denna utgåva av redovisningen?

Vi har förändrat strukturen i rapporten för att spegla de tre prioriterade områden som vi finansierar och som är finansiell inklusion, jordbruk och förnybar energi. Tidigare versioner av rapporten visade vår utveckling av den finansiella portföljen i två områden.

  1. Vilka är höjdpunkterna och viktiga teman att titta efter i rapporten?

En av höjdpunkterna är att vi ser att Oikocredit fortsätter att ligga över genomsnittet inom sektorn när det gäller att nå kvinnliga mikroföretagskunder. Nära 90% av kunderna till våra partnerorganisationer är kvinnor, att jämföras med snittet i branschen som är 70% så som det är rapporterat 2016 i det senaste Symbiotics MIV Survey.

Rapporten visar också på en kraftig ökning av antalet hushåll som nås av våra projekt inom förnybar energi.

Därutöver visar våra analyser att de nya projekten som får finansiering har bättre värden när det kommer till miljöhänsyn. Det betyder att flera av våra partners är mera i linje med regleringar på miljöområdet, har relevanta certifikat för sin typ av verksamhet (såsom certifieringar inom fair trade och ekologi), inför utbildningsprogram inom miljöområdet och ökar medvetenheten om skörheten i miljön.

  1. Hur hjälper Oikocredit sina partners för att stärka sin sociala utväxling?

Vi har sett att en del av våra partnerorganisationer har väldigt starka sociala motiv, men att de har svårigheter att mäta sina resultat. Detta är ett nyckelområde där de behöver hjälp och det är inte bara viktigt för dem som sociala organisationer, utan det är även viktigt för oss. Vi vill hålla våra partners ansvariga för att försäkra oss om att våra investeringar används på ett sätt som verkligen hjälper och som skapar en positiv effekt för de människor med låga inkomster som våra partners arbetar med.

Därför hjälper vi våra partners att utvärdera och bestämma vilka indikatorer de kan använda för att övervaka sin sociala påverkan. Därutöver utvecklar vi handlingsplaner med dem så att mätning och övervakning kan bli en integrerad del av deras processer.

  1. Är det några andra områden där Oikocredit vill tillhandahålla mer stöd till sina partnerorganisationer?

Våra analyser visar att partners behöver stöd när det gäller digitalisering och att förstå “fintech” vågen och vad den kan betyda för dem och deras kunder och vilka hot och möjligheter som kommer med den. Detta område har utvecklats extremt snabbt med 31 investerade miljarder USD varje år. Tyvärr så känner många av Oikocredits partnerorganisationer till mycket av detta och bland dem som är engagerade i det måste de skapa lägre kostnader och ökad effektivitet för sina kunder.

Det finns också ett behov av produktutveckling eftersom det inte är så många partners som har andra produkter än krediter och där till exempel sparande också är väldigt viktigt. Så vi vill hjälpa våra partnerorganisationer att utvecklas inom detta område.

Oikocredit har redan tagit flera steg i denna riktning genom att arbeta med en digital mikrofinansinstitution när det gäller principer för skydd av kunder och genom att bli medlem i en organisation för över 50 fintechinvesterare och digitala finansiella innovatörer för att utveckla globala riktlinjer för ansvarsfull digital finansiell inklusion.

Läs Social and Environmental Performance Report

« Tillbaka