Omvandla organiska sopor till energi – Hur Oikocredti kompenserar för sitt klimatavtryck

Omvandla organiska sopor till energi – Hur Oikocredti kompenserar för sitt klimatavtryck

FCF Image 1_Cooking on biogas.jpg20 november | 2018

Att kompensera för sitt koldioxidutsläpp är ett sätt för Oikocredit att bidra till att försöka mildra klimatförändringarna och skydda miljön. I nästan ett år har Oikocredit arbetat med FairClimateFund för att kompensera för sitt koldioxidavtryck.

Vad är klimatkompensering?

Koldioxid är en växthusgas som hamnar i atmosfären genom bland annat förbränning av fossila bränslen. Höga halter av koldioxid i atmosfären bidrar till den globala uppvärmningen och påverkar därmed också klimatet.

Oikocredit arbetar inte bara med partnerorganisationer för att få en positiv miljöpåverkan. Man anser också att det är viktigt att mäta, mildra och minska sina egna koldioxidutsläpp som produceras genom den dagliga verksamheten.

Klimatkompensering innebär att man kompenserar för sina utsläpp genom att minska motsvarande mängd koldioxid som avges någon annanstans.

Beräkning av Oikocredits koldioxidavtryck

Koldioxidutsläppen beräknas varje år från Oikocredits kontor (t.ex. el, gas, papper och körsträckor). Oikocredit har kompenserat sitt koldioxidavtryck i flera år och började arbeta med FairClimateFund (FCF) i år för att kompensera för dessa utsläpp genom att köpa Fairtrade Carbon Credits.

Mängden utsläpp (i ton räknat) avgör hur många ”krediter” Oikocredit behöver köpa för att kompensera för koldioxidutsläppen. Dessa krediter går sedan till noggrant utvalda FCF-projekt som stöder de som drabbas mest av klimatförändringar: resurssvaga småskaliga jordbruksområden

Intäkter från krediterna täcker kostnaderna för att driva klimatreduceringsprojekten, och bönderna och samhällena får ett rättvist handelsbidrag för varje såld kredit.

Här kan du se en mer detaljerad förklaring av hur FCF-systemet fungerar

Avfall ger biogas som driver spisarna

FCF har ett antal projekt världen över. Ett av dem som är i Chickballapur-distriktet, i den indiska delstaten Karnataka, är Oikicredit med i. Här finns ett av de mest underutvecklade områdena i Indien.

En kvinna vid sin spis som drivs av biogas

Oikocredits inköp av “carbon credits” finansierade installationen av biogasugnen. Kodynga, avfall av organiskt material och biomassa hälls i en nedsänkt behållare som jäser och på så vis producerar den tillräckligt med biogas för att driva en spis så att en familj på fyra till fem personer ska kunna laga mat varje dag.

Ett hushåll som använder en ugn som drivs av biogas kan under ett år reducera sitt koldioxidutsläpp med ungefär 2.7 ton. När Oikocredit köpte ”carbon credits” baserat på 2017 års utsläpp (1173 ton) betydde det att mer än 400 familjer fick tillgång till ren matlagning via biogas.

En kvinna lagar mat med hjälp av biogas

Utöver att man reducerar utsläppen ger en biogasugn fler fördelar:

  • man spar tid (och träd) på att inte behöva samla in ved och hantera den
  • ingen mer skadlig rök inomhus vilket leder till färre hälsoproblem
  • gatorna blir renare eftersom kodynga och matavfall m.m. samlas in
  • man spar pengar genom att inte behöver köpa in dyr fotogen
  • och restprodukterna från biogasen kan användas som gödsel i jordbruket.

Här kan du se mer om detta projekt i Indien.

Vill du lära dig mer kan du besöka www.fairclimatefound.nl

« Tillbaka