Framtiden för kakaoodlingarna i Elfenbenskusten

Framtiden för kakaoodlingarna i Elfenbenskusten

ECOO-CI-18.jpg13 november | 2018

Nästan hälften av världens kakaoodlingar finns i Elfenbenskusten¹. Över en miljon småskaliga jordbruk är beroende av kokaodlingen för sin försörjning. Odlingarna är också viktiga för landets ekonomi och man ser en ökad efterfrågan på kakao. För att kunna klara av att möta den förväntade efterfrågan till 2020² är det avgörande att bönderna ökar sin produktion och samtidigt ha en bra levnadsstandard.

"Ecookim smallholder farmers" medlemmar torkar sina kakaobönor.

Utmaningarna för kakaoodlarna

Åldrande kakaoträd producerar färre baljor vilket blir märkbart både på odlarnas avkastning och deras vinst. Att plantera nya träd kostar mycket pengar och istället kan bönderna välja att avverka skogen för att göra nya planteringar. Faktum är att regnskogen har minskat med 80 % sen 1960³ i landet. Höga temperaturer och ojämna regnperioder, på grund av klimatförändringarna, ökar risken för att kakaoträden blir infekterade med olika svampsjukdomar. ”Swollen shoot”- sjukan svepte genom landet 2017 och i de värst drabbade områdena Bouaflé och Sinfra blev nästan 40 % av träden drabbade.

Ecookim-medlem och kakaoplantare Yao Kouakou skörda kakao.

Hur stärker Oikocredit Elfenbenskustens kakaobönder?

För att komma upp i de volymer som krävs för att säkra avtal med globala kakaohandlare och chokladtillverkare måste kakaokooperativ betala förskott till jordbrukarna som förser dem med kakao. Mindre kooperativ kämpar för att få finansiering till att göra utbetalningarna, eftersom vanliga banker tenderar att kräva bevis på tillgångar eller hur stora volymer bönor som lagras.

"Vi strävar efter att förbättra jordbrukarnas försörjningförmåga och förhindra avskogning genom att investera i små kooperativ och stödja initiativ för att höja produktiviteten, återuppbygga åldrande plantager och främja odlingsdiversifiering", förklarar Solike Prince Agbodjan, jordbruksteknisk rådgivare för Oikocredit i Västafrika.

Sedan 2015 har Oikocredit beviljat totalt 6 miljoner euro i rörelsekapitalfinansiering till tre kakaokooperativ i Elfenbenskusten och två exportörer, Cocoa Trade Ivoire (CTI) och Ocean SA.

SOCAK KATANA, Allah Bekele de Fresco (CABF) och Entreprise Coopérative Kimbe (ECOOKIM) co-ops producerar UTZ-certifierade, Rainforest Alliance och/eller Fairtrademärkta kakaobönor. Tillsammans stöder de 24 970 småskaliga jordbruk i hela landet. De producerar tillsammans i genomsnitt 58450 ton kakao årligen.

Att ansluta små kooperativ till globala marknader är en viktig del för att hjälpa dem att expandera och öka sina intäkter. Ett exempel är den Hollands-baserade chokladtillverkaren Tony Chocolonely (Tony`s) vars kakaobönor kommer från kooperativ som finansieras av Oikocredit. Kakaobönor säljs via exportören Ocean Source SA till Cocoa Source SA som Tonýs i sin tur köper av. Tonys köper in kakao enligt fem principer för att uppnå en anständig inkomst för bönderna:

  1. Spårbarhet
  2. Ett högre pris
  3. Starka jordbrukare
  4. Långsiktigt engagemang
  5. Bättre kvalitet och produktivitet

Ecookim-medlem och kakao planter Firmin Kouakou N'dri skördar mogen kakao.

Förstå sociala impact

Genom att få tillgång till finansiering kan kooperativen skala upp sina verksamheter, öka sitt medlemskap och stärka sina verksamheter. ECOOKIM fick 3 000 medlemmar på tre år och hade 13 364 medlemmar 2017. Det ökar förstås mängden kakaobönor som samlats in från producentmedlemmarna.

Ökningen i försäljningen ger också ökade fair trade-premier. Dessa premier ska ledat till att lära sig hållbara jordbrukstekniker (inklusive odlingsdiversifiering som bidrar till att förbättra markhälsan samtidigt som det ger en extra inkomstkälla för jordbrukare) och inköp av insatsvaror, verktyg och utrustning. Premien finansierar också utbildning i hälsa och säkerhet, bekämpning av barnarbete, öka kvinnors självständighet och stödja samhällsprojekt.

SOCAK KATANA stöder till exempel kvinnor för att utveckla större ekonomiskt oberoende genom att odla tomater och sallad och föda upp kycklingar och sälja sina produkter på de lokala marknaderna.

"Den sociala aspekten är grundläggande för oss", förklarar Solène Prince Agbodjan. "Den sociala effekten har en viktig multiplikatoreffekt, eftersom det för varje jordbrukare vanligtvis finns ytterligare fyra till fem mottagare."

Oikocredit kommer att fortsätta samarbeta med flera likasinnade organisationer för att utveckla långsiktiga innovationslösningar för kakaoböndernas utmaningar i Elfenbenskusten, bland annat genom initiativ för mikrofinansiering och odlingsdiversifiering.

För mer information om Oikocredits arbete med våra kakopartners i Elfenbenskusten, vänligen klicka här.

 


World Cocoa Foundation, Cocoa Market Update 2012

Fairtrade Cocoa Commodity Briefing, 2016  

3 The Guardian Chocolate Industry Drives Rainforest Loss in Ivory Coasthttps://www.theguardian.com/environment/2017/sep/13/chocolate-industry-drives-rainforest-disaster-in-ivory-coast  (13 September 2017)

« Tillbaka