En guide i att bygga katastrofresiliens

En guide i att bygga katastrofresiliens

Marilou Portrait.png12 december | 2018

En viktig del i Oikocredits arbete med att bygga upp sin kapacitet är att skapa en s.k. ”katastrofresiliens” tillsammans med partners i områden som är utsatta för naturkatastrofer (resilience är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas). Efter att framgångsrikt ha testat ett program för katastrofhanteringsminskning (DRRM - Disaster Risk Reduction Management) i Filippinerna och Sydostasien har det nu utvidgats till partners i andra länder, som Ecuador.

Oikocredit har skapat en praktisk guidebok med och för mikrofinansinstitut (MFI) baserat på lärdomar man har tagit till sig under testperioden. Marilou Juanito, regional koordinator för Oikocredits kapacitetsbyggnad och social utveckling i Sydostasien, berättar mer i intervjun nedan.

Varför är katastrofresiliens viktigt för mikrofinansinstitut (MFI)?

När naturkatastrofer uppstår vållar det många finansiella och icke-finansiella förluster för MFI:s. I värsta fall betyder det att kunder dödas i katastrofen, men också att kunder inte kan betala sina lån och att de får ökade kostnader. Icke-finansiella förluster kan vara att man förlorar fysiska filer och register, kontoret skadas eller att det blir strömavbrott som kan fördröja eller stoppa driften.

MFI saknar ofta en tydlig beredskapsplan och fokuserar bara på stöd och återbyggnad. Ändå är det viktigt att de kan återvända till sina affärer och serva sina kunder så fort som möjligt efter att en katastrof har inträffat. Det förutsätter att det finns beredskap för både katastrof- och affärsplanering.

Hur stödjer Oikocredit MFI i att bygga upp katastrofresiliens?

Oikocredit har en lång historia med att stödja partners som drabbats av naturkatastrofer genom att utvidga solidaritetsfonderna i kristider. För att möta dagens och framtidens utmaningar som en följd av klimatförändringarna infördes naturkatastrofer i Oikocredits miljöpolicy 2014.

Vi kände vårt ansvar att hjälpa våra partners genom att erbjuda både support och hållbart långsiktigt stöd till dem som drabbats av naturkatastrofer.  Bland annat att få våra MFI-partners tillbaka till näringslivet så snart som möjligt. Därför utvecklade vi DRRM-programmet (Disaster Risk Reduction Management), som fokuserade på att stärka våra partners förmåga att bygga katastrofresistens och operativ hållbarhet i deras bredare riskhanteringsplanering.

Hur utvecklades DRRM-programmet?

DRRM-programmet testades som en pilot på Filippinerna 2014. Vår personal på plats var mycket motiverad, eftersom vi hade drabbats av många katastrofer som supertyfonen Haiyan 2013, vilket resulterade i tusentals döda och en enorm förstörelse.

Filippinerna drabbas  i genomsnitt av 20 tyfoner varje år. Beläget i Stillahavsringen, är landet känsligt för frekventa jordbävningar och vulkanutbrott. På grund av sitt geografiska läge är det också mycket mottagligt för tsunamier, stigande havsnivåer och stormar. Med ett minskat skydd av skogsområden förekommer också jordskred och översvämningar¹.

Under 2015 rullade vi ut programmet till andra sydostasiatiska länder, inklusive Kambodja, Vietnam och Indonesien. Nyligen har programmet också utvidgats till Ecuador.

Marilou Juanito, regional koordinator för Oikocredits kapacitetsbyggnad och socialtjänst i Sydostasien.

Vad innebär DRRM-utbildning och kapacitetsuppbyggnad?

Katastrofriskreduceringen är beroende av både plats och risk. Utbildningen börjar med att den berörda MFIn utvärderar sitt eget sammanhang. Vilka är de faror som de kan möta? Vilka risker är associerade och vilka kan de eventuella konsekvenserna bli? Dessa nyckelfrågor utgör grunden för DRRM-planering för att förekomma konsekvenserna av en naturkatastrof.

Utbildningen innehåller också väsentlig affärsplanering för att starta om verksamheten så snart som möjligt efter en katastrof. Vad behöver man göra först för att återhämta sig så snabbt som möjligt? MFI:er lär sig att ställa in ett mål för tiden det ska ta för återhämtning. Till exempel att vara igång igen inom en dag efter katastrofen.

Ett annat viktigt inslag är att upprätta beredskapsplaner genom att kartlägga resurser, akutsjukvård och sjukhus, akutlistor, förbereda logistik som mat, ljus och dricksvatten för anställda om de inte kan lämna området.

Utbildningen täcker också hur man etablerar ett telefonträd för att nå från huvudkontor till finansiella centra och ut till kunder i drabbade områden, finansiella planer för att uppskatta medel i MFI: s årliga budget i händelse av en katastrof och hur man följer upp lärdomar efter att en naturkatastrof har har inträffat.

Kan du ge exempel på DRRM-programmets resultat i praktiken?

För vår partner OCCCI inträffade en katastrof strax efter att vi avslutat vår utbildning med dem. De sa att telefonträdet var ett mycket effektivt sätt att varna alla s kontor och kunder om katastrofen innan den inträffade.

På samma sätt besökte jag nyligen en av våra partner ASKIs (Alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon Inc.) finansiella kontor och frågade en av deras kunder hur hon drabbades av tyfonen Ompong. Hon sa att de var beredda och hade fått varningen tillsammans med information från ASKI tre dagar före tyfonen skulle slå till. Eftersom risfälten redan var mogna kunde det skörda och på så sätt minimera förlusterna.

2016 gick tyfonen Haima hårt åt vår partner RPMI:s kontor och de var tvungna att flytta sin verksamhet till en annan plats. Tidigare brukade det ta dem en vecka att kunna gå tillbaka till jobbet men tack vare att de hade en beredskapsplan för företaget kunde de gå tillbaka till jobbet dagen efter stormen.

I oktober 2018, efter tyfonen Yutu, kunde vår MFI-partner RPMI lansera sina stödoperationer snabbare och effektivare tack vare DRRM-planeringen på plats. Dagen efter stormen var stödprodukter säkrade, packade och skickade till de drabbade områdena.

Slutligen har erbjudanden om mikroförsäkring varit ett viktigt DRRM-stödinstrument för MFI-kunder. Till exempel gav vår partner Milamdec mikroförsäkring till alla sina kunder, och när flera hus översvämmades kunde de få ersättning. På samma sätt erbjuder våra andra samarbetspartners, CARD, ASHI och ASKI alla försäkringar för grödor till sina kunder.

Vad är syftet med guideboken?

Guiden är avsedd att fungera som en praktisk vägledning för MFI:er om hur man gör beredskapsplaner och kontinuerligt arbetar förebyggande inför naturkatastrofer. Den utformades i samarbete med vår partner ASKI och anger den fullständiga DRRM-träningen, som täcker 12 viktiga steg för resiliens. Lärdomar har integrerats i guiden efter att man framgångsrikt har haft pilottester av tre mikrofinanspartners i Sydostasien - RPMI, ASKI och TSKI.

Vi hoppas att denna guidebok kommer att inspirera och utrusta MFI:er för att arbeta med deras kapacitet och bygga förtroende för att möta framtida katastrofer och att planera dem ordentligt. Klimatförändringarna är här. Stormar blir starkare och katastrofer kommer oftare. Vi måste vara förberedda. Katastrofberedskap kommer att avsevärt minska ekonomiska förluster och ta hand om de personer vi jobbar med, när de behöver det mest.

Här kan du ladda ner guideboken - 12 steg till Resiliency (PDF, 136 MB)

Här kan du läsa en sammanfattning av pilotprogrammet på Filippinerna (PDF, 3 Mb)

¹ Hämtat från Asian Disaster Reduction Center (ADRC)

Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
12 Steps to Resiliency Guidebook.pdf129.6 MBapplication/pdfdownload

« Tillbaka

Arkiv > 2018 > december

No items found