Inte bara finans [intervju]

Inte bara finans [intervju]

Laura Pool, director of risk at Oikocredit.jpg10 april | 2019

Oikocredit publicerar sina finansiella resultat för 2018. Vi pratade med Oikocredits Director of Finance & Risk, Laura Pool, för en djupare inblick i hur kooperativet arbetar mot att förbättra sina framtida resultat. I intervjun förklarar Laura även varför det kan göra en stor skillnad att erbjuda rätt expertis och rätt finansiella instrument.

Vad motiverar dig att arbeta för Oikocredit?

Jag anser att vårt arbete har påverkan. Oikocredit handlar om mer än att investera och låna ut. Vi bryr oss om våra partner och arbetet de utför.

Jag har lång erfarenhet från finansiella institutioner och har sett hur det kan göra stor skillnad att erbjuda rätt expertis och rätt finansiella instrument. Detta är vad vi gör för våra partner. Det är de som gör en skillnad i kundernas liv, och därför är det grundläggande att utrusta och stödja dem. Vår starka lokala närvaro bidrar till detta.

Jag uppskattar också att vårt internationella kontor och miljö ger möjlighet att arbeta med kollegor med olika bakgrund. Varje dag kan jag lära mig något om hur människor tänker och gör affärer jorden runt, och det är fascinerande.

Oikocredit publicerar sina finansiella resultat för 2018. Kan du berätta lite om nyckelinformationen i korthet?

Vi såg hur medlemskapitalet växte och med det vår balansräkning. Våra portföljer med finansiell inkludering och jordbruk växte betydligt och för andra gången översteg den sammantagna portföljen med utvecklingsfinansiering en miljard euro.

Ju mer vi växer, desto mer stöd kan vi ge våra partner för en positiv inverkan på livet för människor med låga inkomster över hela Afrika, Asien och Latinamerika. Som ett resultat av vår nya säkringspolicy lyckades vi med att rejält reducera den negativa inverkan från valutakursrörelser i jämförelse med 2017.

Vårt totala resultat är fortsatt utsatt för den rådande lågräntemiljön och slutade på blygsamma 1,3 miljoner euro efter allokering av medel. Detta kom dock inte oväntat eftersom som vi vet att det krävs tid för att sänka kostnader och förbättra marginaler i vår portfölj som ett resultat av vår uppdaterade strategi.

Varför införde Oikocredit en ny säkringspolicy?

Enligt den nya policyn säkrar vi den största delen av vår valutaexponering hos tredje part. Vi gör det för att begränsa den negativa inverkan som valutakursrörelser kan ha på våra resultat.

Detta är väsentligt eftersom vi vill fortsätta erbjuda våra partner lån i deras lokala valutor. Detta skyddar dem från valutaförluster som orsakas av devalvering, vilket de vanligtvis inte kan skydda sig själva från.

Under åren fram till 2017 använde vi den interna ”lokala valutariskfonden” för att väga upp effekterna från valutakursrörelser. Men fonden hade nästan tömts under de senaste åren.

På Oikocredit känner vi passion över att stödja våra partner enligt deras behov när vi så kan. Med den nya säkringspolicyn har vi möjlighet att fortsätta göra det.

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra Oikocredits finansiella resultat framdeles?

Den viktigaste åtgärden för att ta itu med detta är vår uppdaterade strategi i vilken vi bestämde oss för att fokusera på 33 tillväxtländer. Och i kombination med det fokuset strävar vi efter tillväxt tillsammans med kostnadsbesparingar. Det finns en bra balans som vi måste uppnå för att kunna fortsätta stödja våra partner och ha en lokal närvaro samtidigt som vi är så effektiva som möjligt.

Ett annat område som ingår i vår sammantagna strategi är att förbättra marginalerna på våra lån så att de bättre återspeglar kostnaderna som medföljer att tillgängliggöra finansieringen. Detta kommer bidra till att uppnå en bättre finansiell stabilitet och att hamna i bästa möjliga ställning för att stödja våra partner. Vi kommer även att fortsätta placera i aktier, något som vanligtvis ger högre avkastning. Aktier är visserligen mer riskfyllt, men i takt med vår totala portföljs tillväxt kan vi placera mer i aktier.

Läs Oikocredits uppdaterade strategi (på Engelska).

Kan du redan nu se någon inverkan på Oikocredits finansiella resultat från den uppdaterade strategin?

Redan nu ser vi en mindre kostnadsminskning och en gradvis förbättring av marginalerna. Men strategin införs fortlöpande så i slutet av 2019 förväntar vi oss se effekterna från förändringarna.

Du kan läsa mer om dessa förändringar och hur de kommer att påverka Oikocredit i denna intervju med Director of Investments, Bart van Eyk (på Engelska).

Ledningsgruppen föreslår en utdelning på 1 procent. Hur kom ni fram till detta förslag?

Förslaget var till stor del ett gemensamt beslut. Finansiellt kan vi kosta på oss en utdelning på 1 procent, men vi såg inte endast på det ur ett finansiellt perspektiv. Vi beaktade även vad som skulle vara den bästa lösningen på lång sikt, särskilt för våra medlemmar och investerare.

Ledningsgruppen förutsåg ett lågt nettoresultat, och därför förväntade vi oss att den största delen av utdelningen skulle komma från reserverna. Därefter hade vi flera samtal med våra stödorganisationer och medlemmar för att utreda flera alternativ, bland annat ingen utdelning, en på 0,5 procent, en på 1 procent osv.

Vi bad om återkoppling från medlemmar och investerare om hur de såg på dessa alternativ samtidigt som vi även såg över Oikocredits finansiella uthållighet.

Utdelningen på 1 procent är ett förslag från ledningsgruppen med stöd av styrelsen. Men det slutliga beslutet om utdelning tas alltid av kooperativets medlemmar på årsstämman i juni.

I Oikocredits uppdaterade strategi framgår det att social inverkan kommer först. Men utgör det ett hinder för Oikocredits finansiella framgång?

Min övertygelse är faktiskt att social inverkan och finansiell hållbarhet går hand i hand. Vi anser att ett tillvägagångssätt med flera dimensioner ger bäst resultat.

Vi ser både på den sociala inverkan på våra partner och deras risker och avkastning. Det är varken hållbart eller till hjälp för en organisation om vi fortsätter att investera i dem om vi ser att de inte kommer att lyckas i det långa loppet. 

Det finns helt klart tillfällen då vi tar en större finansiell risk eftersom en del organisationer fokuserar på att uppnå en riktig stor social inverkan, men vi försöker uppnå en bra balans. Just nu arbetar vi med våra partner för att hjälpa dem att förbättra sin riskhantering och finansiella hållbarhet. Ett utmärkt exempel på detta är vårt Program för prisriskhantering  (på Engelska).

« Tillbaka