Oikocredits portfölj och medlemskapital växer i takt med genomförandet av den uppdaterade strategin

Oikocredits portfölj och medlemskapital växer i takt med genomförandet av den uppdaterade strategin

27 mars | 2019

Amersfoort, Nederländerna – Oikocredit, det världsomfattande kooperativet som investerar med social påverkan, gick idag ut med sina årsresultat för 2018. Visserligen var 2018 ett år av förändringar för Oikocredit, men kooperativets resultat efter skatt förbättrades ändå jämfört med 2017 och såväl utlåningsbara medel som portföljen med utvecklingsfinansiering växte.

Resultaten i korthet:

  • Koncernens nettoresultat på 1,3 miljoner euro (18,4 miljoner € 2017)
  • Totala tillgångar upp 6 % till 1 292,9 miljoner € (1 220,0 miljoner € år 2017)
  • Portfölj med utvecklingsfinansiering upp 6,6 % till 1 046,6 miljoner € (981,7 miljoner € år 2017)
  • 143 nuvarande och potentiella partner som drar fördel av program för kapacitetsuppbyggnad och totalt spenderat 933 000 € (845 000 € år 2017)
  • Totala utlåningsbara medel upp 6,5 % till 1 228,2 miljoner € (1 152,9 miljoner € år 2017)
  • Rörelsekostnaderna sjönk något med 1,3 % till 37,1 miljoner € (37,6 miljoner € år 2017)
  • Föreslagen utdelning på 1 % (1 % år 2017)
  • Investerare ökade till 57 000 (56 000 år 2017)

  

En växande portfölj och ökat fokus

Oikocredits totala portfölj med utvecklingsfinansiering (lån och aktieinvesteringar) växte till 1 046,6 miljoner € år 2018, upp 6,6 % från 2017. Portföljens tillväxt bekräftar den sociala investerarens åtagande gentemot sina partner i arbetet med finansiell inkludering, jordbruk och förnybar energi för att bidra till ett förbättrat liv för människor med låga inkomster.

Investeringar i finansiell inkludering, som utgör den största delen av Oikocredits portfölj med utvecklingsfinansiering, ökade 5,5 % till 796,2 miljoner €. Utöver mikrofinansiering fortsatte Oikocredit att stödja partner på sätt som går längre än traditionella finansiella institutioner, t.ex. finansiella institutioner som arbetar med små och medelstora företag (SMEs) och partner som använder fintech (finansiell teknik).

Oikocredits jordbruksportfölj ökade med 14,5 % till 168,8 miljoner € och utgör nu 16,1% av den totala portföljen, jämfört med 15 % år 2017. Oikocredit är en ledande social investerare inom denna sektor som visserligen är mer riskfylld men har en viktig roll i att skapa arbete på landsbygden, minska fattigdom och bidra till lokal livsmedelssäkerhet.

Som en del av sin uppdaterade strategi fokuserar Oikocredit på projekt med fristående förnybar energi som förbättrar tillgången till energi för samhällen med låga inkomster, som till exempel solvärmda hem. Detta fokus på att uppnå en ännu större social inverkan har resulterat i godkännanden av mindre lån, i harmoni med rådande storlek på finansiella transaktioner inom den fristående energisektorn. Därför minskade portföljen med förnybar energi med 1,4 % från 49,1 miljoner € till 48,4 miljoner €.

Oikocredits aktieportfölj växte starkt med 22,1 % till 162,5 miljoner € och utgör nu 15,5 % av den totala portföljen med utvecklingsfinansiering, en ökning från 13,6 % och i linje med målen.

Måttliga resultat och förbättrat resultat efter skatt

I takt med att Oikocredits portfölj med utvecklingsfinansiering växer, fortsätter lönsamheten att påverkas av den rådande lågräntemiljön. År 2018 visade Oikocredits resultat efter skatt på en markant förbättring mot föregående år med en betydligt minskad förlust på 1,3 miljoner € (2017: 20,0 miljoner €). Lokala valutaförluster sjönk väsentligt som ett resultat av de nya policyerna för säkring- och riskhantering och Oikocredit tog endast ut 2,8 miljoner € från sin fond för lokal valutarisk (2017: 38,6 miljoner €). Efter uttaget från denna fond landade den utdelningsbara inkomsten, netto, på blygsamma 1,3 miljoner € (2017: 18,4 miljoner €). Oikocredits ledningsgrupp, med stöd av styrelsen, kommer att rekommendera en utdelning på 1 procent till kooperativets medlemmar som kommer att fatta beslut om utdelningsnivån på Oikocredits årsstämma i juni.

Inflöde för inverkan och ökat medlemskapital

57 000 personer och institutioner valde att investera. Det gav ett nettoinflöde av utlåningsbara medel till Oikocredit på 77,9 miljoner € (jämfört 117,4 miljoner € under 2017), och är ett tillfredsställande resultat i förändringstider. Detta ledde till att de total utlåningsbara medlen ligger på 1 228,2 miljoner € (upp 6,5 % från 2017). Medlemskapitalet ökade med 6,9 % till 1 082,5 miljoner €.

Oikocredit erbjuder sina partner, utöver finansiering, kapacitetsuppbyggnad för att hjälpa dem att få tillgång till ny teknik, kunskap och kompetens som ett stöd i deras utveckling och tillväxt. År 2018 tillhandahöll kooperativet 933 000 € (845 000 € år 2017) för att stödja 143 nuvarande och potentiella partnerorganisationer med kapacitetsuppbyggnad.

Oikocredit inför sin uppdaterade strategi för att maximera den sociala inverkan

2018 började Oikocredit genomföra sin uppdaterade strategi för att ta itu med problem som lågräntemiljön och ökande konkurrens. Strategin strävar efter att förbättra Oikocredits finansiella resultat genom att fokusera arbetet på nyckelsektorer och -marknader samtidigt som komplexiteten och kostnader reduceras. Kooperativet fortsätter att verka inom sektorer för finansiell inkludering, jordbruk och förnybar energi och koncentrerar nu sina ansträngningar på 33 fokusländer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Thos Gieskes, VD på Oikocredit, kommenterade: “Det är verkligen en bedrift att vi lyckades växa trots de externa utmaningar som utvecklingsfinansiering står inför och under denna övergångsperiod för Oikocredit. Detta visar på vår personals passion och beslutsamhet för att stödja våra partner och ännu viktigare, kunderna de bistår.

Vi är på rätt spår mot att leverera vår uppdaterade strategi som ämnar att uppnå ännu större social inverkan. Det går redan att se en del positiva effekter i våra resultat för 2018. Vi förväntar oss att se ytterligare förbättringar i de finansiella resultaten efter 2019 och är tacksamma mot våra investerare som fortsätter på denna resa med oss.”

Läs Oikocredits årsrapport för det fullständiga resultaten för 2018 (på Engelska).

Om Oikocredit

Oikocredit är ett världsomfattande kooperativ som investerar med social påverkan och med över 40 års erfarenhet av att finansiera organisationer verksamma inom finansiell inkludering, jordbruk och förnybar energi.

Oikocredits lån, aktieinvesteringar och kapacitetsuppbyggnad strävar efter att ge möjlighet till människor med låga inkomster i Afrika, Asien och Latinamerika att väsentligen förbättra sin levnadsstandard.

Oikocredit finansierar 684 partner med ett totalt utestående kapital på 1 046,6 miljoner € (per december 2018). För mer information: www.oikocredit.coop.

« Tillbaka