Oikocredit reviderar utdelningsförslag

Oikocredit reviderar utdelningsförslag

06 maj | 2020

Det socialt ansvarstagande globala kooperativet Oikocredit har reviderat sitt utdelningsförslag för 2019 från 1 % till 0 %.

Förslaget kommer att läggas fram för kooperativets medlemmar vid årsstämman i juni 2020, vilken kommer att äga rum i Amersfoort, Nederländerna med medlemmar som deltar via en webbaserad konferens och med elektronisk omröstning. Medlemmarna tar det slutliga beslutet om utdelningen.

Beslutet om att revidera förslaget fattades av Oikocredits ledning och godkändes av styrelsen.

Oikocredit meddelade ett utdelningsförslag på 1 % den 19:e mars, när kooperativet offentliggjorde sitt finansiella resultat som visade en resultatförbättring för 2019. Utvecklingen av coronaviruskrisen har sedan dess dramatiskt förändrat det globala sammanhanget som Oikocredit verkar i och har ogiltiggjort många av de antaganden som används för att lägga fram förslaget om en utdelning på 1 %.

De fullständiga effekterna av pandemin för Oikocredits affärs- och finansiella ställning är ännu inte tydliga, men kooperativet räknar inte längre med att nå sina tillväxt- och finansiella avkastningsmål för 2020.

Med tanke på coronaviruskrisens pågående karaktär och den osäkerhet som den fortsätter att skapa, anser Oikocredits styrelse att ingen utdelning till medlemmarna för 2019 skulle vara för kooperativets bästa, då det skulle innebära följande.

  • Det skulle tillåta Oikocredit att addera 11 miljoner euro, vilka annars skulle ha delats ut som utdelning, till företagets allmänna reserver, vilket skulle vara kooperativet till gagn såvida en negativ ekonomisk utveckling skulle inträffa.
  • Det skulle hjälpa Oikocredit att säkerställa kooperativets kontinuitet och skyddet av medlemmarnas kapital då osäkerheten orsakad av pandemin fortsätter.
  • Det skulle även tillåta Oikocredit att vara flexibla när det gäller att möta behoven hos de partners som de finansierar, vilket i sin tur stödjer de låginkomsttagare som drabbats hårdast av krisen.

Oikocredit fortsätter att aktivt bevaka både lokal- och nationell utveckling relaterad till pandemin. Kooperativet samarbetar nära sina partners i Afrika, Asien och Latinamerika för att fastställa deras behov och utveckla hur Oikocredit bäst kan hjälpa till att möta dem, särskilt i situationer där partners står inför ekonomiska svårigheter.

Kooperativet arbetar även med likasinnade organisationer inklusive andra investerare med socialt ansvarstagande för att anpassa, samarbeta och stärka responsen från den investerande sektorn för de utmaningar som skapats av coronaviruset.

Dessutom erbjuder Oikocredit kapacitetsuppbyggande stöd till sina partners. Hittills inkluderar initiativen en webinarieserie om krishantering under pandemin, virtuella nätverksmöjligheter för att göra det möjligt för partner att dela bästa praxis i krisen och inrättandet av en solidaritetsfond för coronaviruset för att hjälpa mikrofinanspartners att ge extra stöd till sina kunder.

Thos Gieskes, VD på Oikocredit, kommenterade: ”En revidering av vårt utdelningsförslag är en del av Oikocredits proaktiva svar på denna aldrig tidigare skådade situation coronaviruset har skapat för oss alla.

”Med tanke på den ökade ekonomiska osäkerheten som våra partners står inför, vilken även Oikocredit står inför, anser vi att det är klokt att stärka våra reserver och vara så förberedda som möjligt för en eventuell negativ utveckling.

”Med ett starkt 2019 bakom oss och med det starka stöd som vi fortsätter att få från våra investerare är jag övertygad om att Oikocredit kommer att fortsätta leverera sitt uppdrag under denna oroliga period. Kontinuiteten är av största vikt, särskilt i en tid då våra partners och de låginkomsttagare de tjänar behöver vårt stöd som allra mest.”

Om Oikocredit

Oikocredit är ett världsomfattande kooperativ som investerar med socialt ansvarstagande och har över 40 års erfarenhet av att finansiera organisationer verksamma inom finansiell inkludering, jordbruk och förnybar energi. Oikocredits lån, aktieinvesteringar och kapacitetsuppbyggnad strävar efter att ge möjlighet till människor med låga inkomster i Afrika, Asien och Latinamerika att väsentligen förbättra sin levnadsstandard. För mer information: www.oikocredit.coop.

 

Meddelande till redaktörer:

För mer information, vänligen kontakta Ulrike Haug, kommunikationschef, Oikocredit International: Telefon: +31 6 25 65 53 75 eller e-post: uhaug@oikocredit.org

« Tillbaka