Äventyr i Senegal

Äventyr i Senegal

senegal.jpg15 februari | 2013

Oikocredits studieresa 2013 pågår som bäst i västafrikanska Senegal. Från 9 till 17 februari, besöker 16 medlemmar och investerare projektpartners runt om i Senegal. Från Sverige deltar Caroline Mortlock, lärare vid Grimslövs folkhögskola.

Den årliga resan genomförs för att ge Oikocredits investerare möjlighet att se mer av verksamheten på fältet och uppleva de utmaningar som mikrofinansinstituten(MFI) och sociala företag möter i städer och på landsbygden. Deltagarna kommer att möta Oikocredits personal och partnerorganisationer, småföretagare och slutkunder som drar nytta av Oikocredits verksamhet för utvecklingsfinansiering och fair financing.

Valet föll på Senegal
75% av Senegals befolkning arbetar inom jordbrukssektorn, en stor del av landets landsbygdsområden har brist på el, dricksvatten, jordbruksredskap och bevattning. Ungefär hälften av landets 13 miljoner invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Skälen är många varför Oikocredit investerar i jordbruksföretag, kooperativ och mikrofinansinstitutioner, men främst för att ge människor med tillgång till finansiella tjänster såsom sparande, krediter och försäkringar för att förbättra sina liv.

Oikocredits närvaro i regionen
Oikocredit öppnade ett kontor i landets huvudstad, Dakar, 2004. Idag har Oikocredit i Senegal en diversifierad projektportfölj på totalt ca 57 miljoner kronor, fördelat på lån och krediter till 14 partners och tre aktieinvesteringar i ett MFI och två sociala företag. Förutom att tillhandahålla finansiering, gör Oikocredit Senegal också mätning och utvärdering av sociala effekter samt erbjuder utbildning för att höja kunskapsnivån kring sociala effeker (Social performance management -SPM) bland projektpartners och till branschen i allmänhet.

Deltagarna i studieresan besöker Oikocredits projekt för att i första hand titta på de ekonomiska och sociala effekterna av Oikocredits närvaro. Besöken omfattar tre mikrofinansinstitut, två jordbrukskooperativ och ett mejeri med verksamhet i närheten av Dakar.

« Tillbaka

Arkiv > 2013 > februari

No items found