Hållbar finansiering för sanitet och rent vatten i Indien

Hållbar finansiering för sanitet och rent vatten i Indien

10 januari | 2013

Maanaveeya, Oikocredits indiska dotterbolag, finansierar nu anläggningar för dricksvatten, sanitet, solenergi och hela värdekedjor för jordbruket. Mindre än hälften av Indiens befolkning om ca 1,2 miljarder människor har tillgång till rent dricksvatten och sanitetssystem och över 400 miljoner saknar tillgång till elektricitet, därför blir dessa frågor en högt prioriterade av Maanaveeya och deras projektpartners.

I Hyderabad hölls en två dagar lång workshop för att skapa en plattform där intressenterna kunde lära sig om tillgängliga vatten- och sanitetsprodukter och hur dessa kan finansieras. Workshopen syftade också till att utbilda deltagarna om vikten av att stödja jordbrukssektorn och att adressera livsmedelsförsörjningen i Indien. 68 personer deltog, däribland representanter från International Finance Company (IFC), 34 mikrofinanspartners och 19 konsultorganisationer.

Hållbar finansiering av vatten, sanitet och energi

Under workshopen gav Maanaveeya en statusrapport om sitt "Hållbar finansiering av vatten, sanitet och energi"-projekt, som inleddes i augusti 2011 i samarbete med IFC. Projektet syftar till att finansiera ett antal innovativa och prisvärda produkter och tjänster över hela Indien, som inkluderar:

  • solteknik
  • vattenfiltrering
  • miljövänliga sanitetslösningar

Sedan starten har projektet nått ut till över 23.000 kunder och inlett partnerskap med fyra mikrofinansinstitutioner (MFIer) med finansiering för 67.5 miljoner indiska rupies (ca 8,7 miljoner kronor).  Presentationen om projektet gav också en möjlighet för andra MFIer att lära sig om tillgängliga produkter och tjänster som kan erbjudas, samt av erfarenheterna Maanaveeya fått under projektets gång. Deltagarna fick också en demonstration av de produkter som använts i projektet, utrustning som är lämplig för både landsbygd och tätorter.

Jordbruket en prioritet för Oikocredit i Indien

Tidigare VDn för Oikocredit, Ben Simmes, deltog i workshopen och talade om vikten av att förstå jordbrukets värdekedjor i Indien och. Ben Simmes sa också att jordbrukssektorn är prioriterad för Oikocredit i Indien eftersom livsmedelsförsörjning är ett växande problem i landet. "Jordbrukssektorn är mycket viktig för den indiska befolkningen och vi är glada att Maanaveeya kommer fördela mer av låneportföljen till stöd för jordbrukets värdekedjor". Under workshopen har olika jordbruksprojekt rapporterat om sina erfarenheter för att uppmuntra fler MFIer att gynna jordbruksinitiativ i Indien.

Dela kunskap

Workshopen kom att bli en plattform för att dela information, erfarenheter och produktkunskap, träffa andra organisationer och diskutera sätt att förbättra levnadsstandarden för befolkningen. Efter workshopen menade många av deltagarna att de fått en bättre inblick i utbudet av produkter och tjänster som finns tillgängliga för vattenrening, sanitet och elförsörjning, och den inverkan produkterna kan få på människors liv.

« Tillbaka