Stöd till Bolivias "supermat"

Stöd till Bolivias "supermat"

0453-ide-bo-04_Bolivia_Quinoa_liten.png09 juli | 2013

I Bolivia , stödjer Oikocredit produktionen av quinoa, ett korn som brukar kallas "supermat" och som har odlats i Anderna de senaste 3.000 åren. Eftersom 2013 är FN:s internationella Quiona-år, talade vi nyligen med Oikocredits landchef i Bolivia, Marisol Fernández, om odling av quinoa och varför det är en så viktig jordbrukssektor i Bolivia.

I Bolivia , har Oikocredit 16 partners som stödjer quinoans värdekedja, inklusive IDEPRO, en ideell mikrofinansieringsorganisation med kontor i den avlägsna staden Challapata. Challapata ligger på 3738 meter över havet, har en medeltemperatur på cirka 8°C och är känd som quinoans "huvudstad".

Varför är quinoans värdekedja så viktigt i Bolivia ?

"Hela quinoans värdekedja är oerhört viktigt i Bolivia eftersom den genererar social och ekonomisk utveckling för minst 15.000 småbönder som lever i tuffa klimatområden. Det är också den enda inkomstkällan för många familjer. Quinoa representerar mer än 100.000 hektar produktion och genererar 58.400 ton spannmål, värt cirka US $ 55.700.000 i export."

Hur bidrar organisationer som IDEPRO till att stödja quinoans värdekedja ?

"IDEPRO erbjuder specialiserad finansiering till alla delar av quinoans värdekedja, inklusive producenter, förädlare och handelsföretag. De erbjuder också entreprenörsföretag specialiserade finansiella tjänster som ökar värdekedjan, då det genererar heltäckande verksamheter och främjar miljöansvar."

Vilka utmaningar möter quinoaproducenter när det gäller finansiering, produktion och konkurrens?

"Quinoa odlas i tufft klimat, frost och torka är vanligt förekommande. Att få tillträde till jordbruksförsäkring och investeringskapital är viktigt, men kan också vara svårt. När det gäller produktionen, behöver bönderna hålla sig uppdaterade med den tekniska utvecklingen, vilken man inte alltid har tillgång till. Den ökade efterfrågan att öka produktionen, att hantera skadedjur och förbättra den hållbara förvaltningen av marken är också en utmaning för jordbrukare som inte har kapital att investera i sina företag. Och naturligtvis, är konkurrensen också en växande utmaning för bönder i Bolivia, med fler länder som börjar odla quinoa.

Tror ni FN:s internationella Quinoa-år kommer att göra fler människor medvetna om quinoa och dess roll i livsmedelsförsörjningen?

"Målet med det internationella Quinoa-året (IYQ) är att fokusera på global uppmärksamhet för quinoans betydelsen för den biologiska mångfalden, dess höga näringsvärde och kulturella bidrag till livsmedelsförsörjningen och fattigdomsbekämpningen.

Genom inrättandet av en internationell kommitté för Quinoa-året, genomföra World Congress of Quinoa och hålla utställningar runt om i världen, ökar synligheten och exponeringen av quinoa.
Jag tror att denna typ av initiativ naturligtvis kommer att göra fler människor medvetna om den stora näringsmässiga potential quinoa har att kunna bidra till den globala livsmedelsförsörjningen, särskilt i länder där befolkningen inte har tillgång till andra proteinkällor."

« Tillbaka