Darjeelings sociala och miljömässiga arbete har gett resultat

Darjeelings sociala och miljömässiga arbete har gett resultat

ambootia.jpg29 oktober | 2013

Sedan 1978 har Oikocredit varit verksamma i Indien, genom att ge lån till många sociala företag i hela landet och genom att investera i aktiekapital. Den senaste aktieinvesteringen gjordes i Darjeeling Organic Tea Estates Private Ltd, där Ambootia är den huvudsakliga och mest kända egendomen. Det familjeägda företaget, som leds av Sanjay Bansal, är den näst största tetillverkaren i Darjeelingregionen och den största tillverkaren av biodynamiskt Demetercertifierat te i världen. De är även kända för sitt stora sociala och miljömässiga arbete.

Märket Darjeeling, som är känd för sin unika smak och höga kvalitet, har under de senaste decennierna missbrukats av många utländska företag som påstår sig sälja Darjeelingte, då de istället säljer en mix av andra teer. The Darjeeling Tea Association, har under Sanjays ledarskap arbetat outtröttligt för att uppnå certifieringen "geografisk beteckning" (GI, geographic indicator) för teer som produceras i Darjeelingregionen.

Allt te som produceras under märket Darjeeling Tea erkänns nu av Världshandelsorganisationen (WHO) och skyddas från illojal konkurrens. Darjeeling Tea registrerades 2004 som den första GI produkten i Indien och 2011 i EU som en "skyddad geografisk beteckning" (PGI, protected geographic indicator). Stora steg i erkännandet av Darjeelingte, vilket i sin tur har gjort nu får en premie för sin höga kvalitet.

Darjeeling Organic Tea Estates Private Ltd (Ambootia) har därmed kunnat fortsätta sitt framgångsrika arbete och har förvärvat fler, ofta övergivna, eller gårdar där levnadsstandarden för arbetare varit låga och teodlingarna varit i dåligt skick. För närvarande producerar alla Ambootias 11 gårdar ekologiskt te och ekologiska och biodynamiska odlingsmetoder kommer att införas på alla nya egendomar.

Ambootia har nästan 6000 anställda, av den totala befolkningen på cirka 39 000. På grund av att många egendomar ligger avlägset, har hela samhällen och byar skapats i regionen. De anställda får kontant lön kombinerad med förmåner såsom fri bostad, sjukvård, utbildning och subventionerad mat. Ambootia har infört rättvisa och konkurrenskraftiga löner, näringsprogram för spädbarn, hälsovård och utbildning och byggt bättre bostäder. Likaså har man betalt tidigare obetalda löner.

Ambootia prioriterar också miljömässig hållbarhet och har erkänts av flera globala certifieringsorgan som Demeter, Fair Trade och Bio-Suisse. Ambootia fokuserar på noggrann markförvaltning och strategisk plantering och dränerande system för att behålla tets naturliga smaker och hälsofördelar. För att uppnå lägre koldioxidutsläpp, använder Ambootia skadedjursbekämpning gjord av lokalt tillgängliga örter, komposterat och använder egendomarnas lokala vattenkällor för bevattning och som förnybar energi.

Oikocredits aktieteam har besökt Darjeeling Tea och Ambootia, i första hand för att se effekterna av vad bolaget gör i området. Alexander Remy, från Oikocredit International Investment, sade att vad som slog honom mest var tebuskarnas kvalitet och vad Ambootia gjorde för miljön.

"Vi kunde se att Ambootia ligger i framkant för att ändra teindustrin runt om i regionen, de föregår med gott exempel genom att införa miljövänliga metoder, behandlar de som bor på egendomarna bättre och har som mål att producera teer av exceptionell kvalitet".

I juni 2013 hade Ambootia tillräckligt med ytterligare kapital för att kunna förvärva fler egendomar och därmed utöka sin produktionskapacitet i Darjeeling. Efter utvärdering av bolagets starka verksamhet och engagemang för miljömässig och social hållbarhet och beslöt Oikocredit att förvärva en minoritetspost i Darjeeling Organic Tea Estates Private Ltd, till ett värde av 3 miljoner EUR (27 milj SEK).

Några av företagets mest kända tesorter kommer från de egna egendomarna i områdena Ambootia, Happy Valley, Monteviot, Moondakotee, Nurbong, Nagri och Chongtong. Tesorter som finns att köpa i tebutiker och utvalda ekologiska stormarknader över hela världen.

« Tillbaka