Filippinska partners hårt drabbade

Filippinska partners hårt drabbade

13 november | 2013

Tyfonen Haiyan slog till med full kraft mot Filippinerna den 8 november. Det var den 24:e tyfonen i området i år och den starkaste någonsin. Den drabbade främst sex platser i centrala Filippinerna med mer än 6 meter höga stormvågor, översvämmade städer och total ödeläggelse. Oikocredits regional chef i Sydostasien, Maria Theresa Pilapil, rapporterar från Manila att alltmedan Oikocredits personal och deras familjer klarat sig oskadda, har Oikocredits projektpartners på de ödelagda öarna Leyte och Samar inte klarat sig undan.

"Mitt team håller fortfarande på att samla information om situationen för våra partners på Visayasöarna. Det gäller också de andra hårt drabbade områdena, som Bicolregionen och norra Mindanao", säger Pilapil. "Dagen efter tyfonens framfart lyckades vi komma i kontakt med en partner i Leyte, OCCCI, där vi nu vet att det finns omkomna bland kooperativets medlemmar.”

Staden där OCCCIs kontor ligger ,Ormoc, ligger i ruiner. Eftersom kraftledningarna har raserats finns ingen elektricitet och det finns inga farbara vägar. Egendomsskadorna är omfattande och telekommunikation är nästan omöjligt med bara ett telenät i drift. Hittills har uppgifter kommit om att ytterligare fem av Oikocredits partners har drabbats, LAMP, Leyte 4th och OFMPC på ön Leyte, och SACRED och AKMA på ön Samar.

Oikocredits lokalkontor i Filippinerna koordinerar katastrofhjälp genom hjälporganisationer i området. Som finansieringspartner och långivare är det viktigt att Oikocredit deltar i återuppbyggnadsprocessen efter inledande katastrofhjälp. För projektpartners kan det t ex innebära omförhandling eller avskrivning av krediter och återuppbyggnad av förlorad kapacitet.

« Tillbaka