Dags för Afrika

Dags för Afrika

17 december | 2013

Under de senaste åren har Oikocredits strategiska investeringsområden varit Afrika , jordbrukssektorn och tillhandahållandet av finansiella tjänster till missgynnade människor genom mikrofinans. Oikocredit har för närvarande 72 500 000 euro (ca 650 miljoner kronor) investerade i projekt på den afrikanska kontinenten och planerar för att expandera ytterligare. Så, varför Afrika och varför nu? Vi talade nyligen med Oikocredits regionchef för östra Afrika, Judy Ngarachu och biträdande regionchef för Västafrika , Yves Komaclo, om kooperativets investeringar i Afrika.

Tillväxten i många afrikanska länder har ökat kraftigt de senaste åren . Varför är det viktigt för Oikocredit att fortsätta att investera i Afrika?

Judy: " Det är dags för Afrika. Tillväxten i afrikanska ekonomier under 2013 och kommande år beräknas bli  5,8 % , vilket överstiger latinamerikanska och östasiatiska länder. Detta i en bättre makroekonomisk miljö och inhemsk politik som säkerställer att tillväxten när ner till gräsrötterna, de fattiga, vilket i sin tur förbättrar den politiska stabiliteten.

Stabilitet i samhället innebär att företag kan fortsätta växa och frodas. Med fysisk närvaro i 20 år, verksamhet i 18 afrikanska länder söder om Sahara, och mer än 10 kontor, är Oikocredit väl positionerat för att fokusera på Afrika under de kommande åren."

Hur kan Oikocredit fortsätta att växa i Afrika?

Yves: "Vi kommer att utnyttja Oikocredits styrka genom att investera i jordbrukssektorn, som har mer långsiktiga utvecklingseffekter. Vårt mål är att ha en sammanhängande strategi som omfattar hela kontinenten. Vi har genomfört utbildning för all personal i Afrika för att förbättra förståelsen för våra marknader, våra partners, deras kunder och de risker som finns med utlåning till jordbruksprojekt.

Vi ska också identifiera behoven av kapacitetsuppbyggnad hos våra projektpartners tillsammans med deras finansiella behov, för att kunna bidra till utveckling i hela värdekedjan. Våra partners levererar oftast sina råvaror till regionala och internationella marknader och får inte del av vinsterna i de förädlade produkterna, det vill vi vara med och ändra på.”

Judy: " Vi har valt att fokusera på jordbrukets olika delsektorer under de kommande tre åren , till exempel mejeriprodukter, kaffe, ris, cashewnötter och kakao för både lokal konsumtion och export . Sammantaget passar jordbruket mycket väl med Oikocredits uppdrag att bidra till ekonomisk frigörelse för låginkomsttagare, eftersom de fattiga på landsbygden nästan uteslutande är verksamma inom jordbruket .

Samtidigt kommer mikrofinans förbli vårt kärnområde, där vi har stor erfarenhet sedan långt tillbaka. Vi stöder ett stort antal slutkunder och ses som ledande inom mikrofinanssektorn i Afrika, både som investerare och genom vårt omfattande arbete med sociala mätningar och utvärderingar."

Som social investerare, vilka är de viktigaste drivkrafterna för Oikocredits investeringsbeslut i Afrika?

Judy : "Vi tittar på den ekonomiska bärkraften hos vår potentiella projektpartner och även de sociala effekter projektet bidrar med. Utöver det tittar vi på människorna bakom verksamheten – ledningen - eftersom de tar besluten om hur pengarna kommer användas. De är också ansvariga för att se till att nå rätt målgrupp och att lånen återbetalas .

I Afrika handlar affärer om relationer, och om människor. Därför tittar vi på hur målgrupperna ser ut. Är människorna bakom verksamheten socialt motiverade? Brinner de för att förändra situationen för de fattiga? Vi tillbringar mycket tid med att bygga relationer."

Yves: "Vi tänker på vilka slutlåntagarna är och hur vår finansiering kan gynna dem och förbättra deras försörjningsmöjligheter. Vi tittar även på förhållandet mellan mikrofinansinstitutionen, deras välgörare och deras kunder. Det handlar om att "följa pengarna", vilket i princip innebär att titta på var och hur pengarna sipprar ner. Det är så vi vet om vi verkligen fullgör vårt uppdrag."

« Tillbaka