Föreningen Aldea Global - mer än bara kvalitetskaffe

Föreningen Aldea Global - mer än bara kvalitetskaffe

Warren Armstrong, Aldea Global

Warren Armstrong, Aldea Global

20 januari | 2014

I bergstrakterna i norra Nicaragua, arbetar Aldea Global, en icke-vinstdrivande organisation bestående av 1.457 småskaliga jordbrukare som producerar Fairtradecertifierat och ekologiskt kaffe. Asociación "Aldea Global" i Jinotega producerar kaffe för export och färska grönsaker för den inhemska marknaden.

Aldea Global erbjuder sina medlemmar mikrofinansiering, tekniskt stöd och hjälp att kommersialisera verksamheten. Oikocredit talade nyligen med Aldea Globals chef, Warren E. Armstrong, som är amerikansk medborgare och bosatt i Nicaragua sedan 1985 och som började hos Aldea Global 2000.

Hur skiljer sig nicaraguanskt kaffe från kaffe som odlas i t ex Costa Rica eller Brasilien?

"Det är inte många som är medvetna om att kaffe faktiskt har odlats i Nicaragua i över 150 år. Jinotega-området producerar 60 % av landets kaffe. Kaffe från länder som Brasilien och Costa Rica är mer kända eftersom som de har starka varumärken.

År 2002 vann två småodlarefrån Aldea Global faktiskt Nicaraguas första ”Cup of Excellence”-pris, vilket bidragit till att Nicaraguas kaffe blivit mer allmänt erkänt som kvalitetskaffe. Det används också i en mängd olika kaffeblandningar som konsumenterna ofta inte känner till."

På vilket sätt är Aldea Global annorlunda än andra kaffeproducenter i Nicaragua?

"Organisationen består av över 1.400 familjer, varav cirka hälften odlar kaffe och den andra hälften grönsaker och andra livsmedel. Men jag tror att det som verkligen gör oss unika är de krediter vi kan erbjuda våra medlemmar. Vi ger dem tillgång till rörelsekapital för att starta eller utöka sina jordbruksföretag. Vårt mål är att säkerställa kvalitet och ökad produktivitet på små gårdar, så lånen anpassas efter den enskilde bondens behov:  investeringsplaner, betalningsförmåga och betalningsvilja."

Hur ser relationen ut mellan Aldea Global och bönderna?

" Bönderna går med i vår organisation inte bara för kreditmöjligheterna, utan också för att få tillgång till någonstans att sälja och marknadsföra sina produkter. Medlemmarna vill också känna sig inkluderade i hela processen och det är vad vi kan erbjuda. Aldea Global vill också bidra till minskad fattigdom hos odlarna genom utbildning i ekonomi, kredithantering, samhällsengagemang och jämställdhet .

För att man ska känna organisationens stöd ger vi små stipendier till medlemmarnas barn för att fortsätta studera efter gymnasiet och har en medicinsk katastroffond för familjerna. Aldea Global främjar också initiativ som bärbara vattenfilter till medlemmarnas hushåll, och sponsrar även ett lokalt basketlag med matchdräkter."

Hur tänker Aldea Global kring kvinnors deltagande?

"Jämställdhet är en av organisationens grundläggande värderingar. Vi ändrade nyligen våra stadgar så att minst 40 % av vår generalförsamling består av kvinnor. Vi erbjuder även särskild utbildning för kvinnors företagande, så att kvinnor kan tjäna sina egna inkomster.

I Nicaragua , ägs ca 85 % av landtillgångarna män, och Aldea Global tillhandahåller finansiellt stöd till kvinnor så att de kan få juridisk rätt till egendom i eget namn eller tillsammans med sin partner. Vår genomgripande jämställdhetspolicy gör vår affärsmodell mer hållbar."

Kvinnor som får utbildning av Aldea Global

Aldea Global har varit en partner till Oikocredit sedan 2007 och är känt för sina positiva sociala resultat. Man når hela 91 av100 poäng på Oikocredits ESG-scorekort (utvärdering av miljömässiga, sociala och ledningsmässiga faktorer). De har etablerat strategiska allianser med importörer av kaffe i Europa och USA och är en välkänd part på kaffemarknaden.

Läs mer om Aldea Globals på deras hemsida.

« Tillbaka