Småforetagande i Rio de Janeiros favelor

Småforetagande i Rio de Janeiros favelor

Socialcred-Constancia-Couto-220-20140102.jpg

Constancia Couto. Foto: Opmeer Reports

30 januari | 2014

I vad som brukar kallas ”favelas" i Brasiliens Rio de Janeiro, samlas grupper av kvinnor för att designa och göra hantverk för sitt leverne. Favelorna ligger i anslutning till staden och förknippas med extrem fattigdom och hög kriminalitet. Kvinnogrupperna är en del av Asta, ett kooperativ som lär kvinnor tillverka hantverksprodukter samtidigt som man erbjuder en kanal för att sälja dem.

Asta köper produkterna av kvinnorna och säljer dem till företagskunder, via webbshop och i en fysisk butik i Rio de Janeiro. Utan inkomster från Asta, skulle många av dessa kvinnor vara tvungna att försörja sig på mindre önskvärda sätt såsom tiggeri, prostitution och kriminalitet.

Constancia Couto, tillhör en kvinnogrupp som säljer sina hantverk till Asta. Gruppen tillverkar textila konsthantverk för att tjäna sitt uppehälle. Constancia är 67 år och familjens enda inkomsttagare. Hon berättar att hon bott i favelan hela sitt liv, och säger att medlemskapet i gruppen inte bara ger henne en inkomstkälla, men också en känsla av glädje och självrespekt.

”När jag inte gör hantverk för Asta, tillbringar jag tid med att lära barn med problembakgrund i mitt kvarter att tillverka ting med sina händer, " säger Constancia. ”För mig är det givande att förmedla mina kunskaper till barnen.”

Till att börja med hjälpte stiftelser och välgörenhetsorganisationer Asta att växa och utveckla verksamheten. För några år sedan behövde Asta rörelsekapital för att betala kvinnorna för deras produkter. Vanliga banker var inte intresserade att låna ut pengar eftersom rörelsen ansågs för liten.

Då kom mikrofinansinstitutionen Sociedade de Crédito ao Microempreendedor SA ( SOCIALCRED ) in i bilden: man erbjöd Asta det kapital kooperativet behövde för att betala kvinnorna kontant för sina produkter. Med finansiering från SOCIALCRED kan Asta nu erbjuda försörjning och  försäljningsmöjligheter till 53 kvinnogruppergrupper, totalt cirka 700 kvinnor. SOCIALCRED , som startades 2001 och anses vara den största mikrofinansinstitutitionen i delstaten Rio de Janeiro , är en partner till Oikocredit .

SOCIALCREDs uppdrag är att skapa sysselsättning genom att ge mikroföretag och småentreprenörer tillgång till krediter. Hantverk, hälsa, utbildning och verksamheter som bidrar till att bevara miljön är områden där SOCIALCREDs kunder har sina verksamheter. Genom att tillhandahålla kapital till organisationer som Asta , bidrar SOCIALCRED att förändra de socioekonomiska villkoren för människor med låg inkomst .

Oikocredit har varit en partner till SOCIALCRED sedan 2009, idag har organisationen två krediter för att utöka verksamheten och nå fler låntagare.

« Tillbaka

Arkiv > 2014 > januari

No items found